viernes, 30 de abril de 2010

Xulio Abelleira.Porqué no acudió a la manifestación

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Parte 7

Parte 8
ASTANO e a cuestión das axudas de Estado

XOSE DIAZ DIAZ
Sobre os motivos reais de que o centro de Izar en Fene non poida contruír ningún produto naval civil

Escóitanse unhas cousas a respecto das famosísimas axudas de estado (ollo!, non da UE) recibidas no seu día pola empresa pública española da construción naval, IZAR, declaradas incompatíbeis co mercado común pola Comisión da Unión Europea, e que serven para todo, mesmo para xustificar co centro de IZAR en Fene (Astano nos seus tempos como empresa) non puidera nin poida abordaren a construción de todo tipo de produto naval civil. Vemos que é preciso reiterar certos argumentos á vista das cousas que se escoitan a políticos de todo teor, como D. José Blanco, que lle botaba a culpa á Comisión Europea, pronunciadas por quen demostran non ter o máis mínimo coñecemento desta cuestión, e que veñen así a evidenciar, inconsciente mais correctamente, que o que rodea a ASTANAO ten a ver de maneira principal cunha cuestión simplemente política, que xurdira no proceso de reestruturación do ano 1984.
Por tanto será útil que lembremos que o Estado español ingresa na Comunidade Europea en 1986, onde a respecto do tema que tratamos presenta o plano de reestruturación de 1984, mais a Comisión xusto daquelas instaura a 6ª Directiva sobre as axudas á construción naval que lle esixe no seu articulado ao goberno español a presentación dun outro plan "de reestruturación sistemático e específico" que inclúa novas reducións de capacidade e cadros de persoal, o que este fai obedientemente a fins de 1988, e no que continuando coa leria de 1984 indícase expresamente: "ASTANO S.A., pasou a seren exclusivamente de Offshore e Reparacións,o que supuxo unha diminución de 135.000 TRBC e 2 Gradas de construción." Claro ca CEE non aproba o plan presentado (obviamente, non polo tratamento dado á cuestión Astano senón por lle parecer insuficientes as medidas reestruturadoras presentadas), conxelando as axudas con grave prexuízo para o conxunto dos estaleiros españois. Mais logo, en novembro de 1990, apróbase a 7ª Directiva comunitaria sobre axudas ao sector naval, que no seu articulado esixe máis unha vez ao goberno español a presentación dun novo plan complementario do anterior, para se aplicar no período 1991-92, e que se aproba finalmente en xaneiro de 1991, onde "se acepta" o peche de ASTANO S.A. para as actividades de construción naval (buques e grandes transformacións) considerándose como data inicial o 31-03-1987, data na que ASTANO entregara o derradeiro buque comercial.Na lexislación comunitaria daquela vixente o peche implicaba que as instalacións afectadas non poderían realizar as actividades navais antes de transcorridos 10 anos, se ben se estabelecía o posibilidade de que á metade do período podería instarse a reapertura, para o que a Comisión tomaría en conta expresamente dous elementos: a situación da demanda e se era preciso ou non a concesión de axudas para levar a cabo a reapertura. Non hai que dicir que nin en 1992 nin en 1997, onde ASTANO podería volver á construción naval sen condicionantes, o goberno español reclamou nada disto. Pola contra en 1995 comeza unha nova reestruturación, o chamado Plano Estratéxico e de Competividade (PEC) que se aproba pola Comisión a fins de 1997, onde, máis unha vez, entre outras reducións de capacidade e cadros de persoal mantense a prohibición por 10 anos máis a ASTANO da produción de buques comerciais. No ano 2000 créase a empresa IZAR composta por unha serie de centros produtivos, non empresas xuridicamente, entre eles Astano. É obvio que a cota de produción de buques mercantes descansa agora especificamente en IZAR empresa, non nos centros individuais anteriormente autorizados, polo que parecería lóxico que calquera centro de IZAR, entre eles Astano, puidera levar a cabo actividades de construción de buques, mais isto, por suposto, non foi así. A última reestruturación polo de agora, como xa vimos, prodúcese a fins de 2004 e se aproba pola Comisión en xuño de 2005. O resultado, 10 anos máis de prohibición para Astano, até 2015, malia que Navantia ten autorizado a construción naval civil polo 20% da facturación total, tomada como media trianual.Fixémonos tamén, e isto é moi importante, que cando o PSOE goberna en Madrid, o PP reivindica "notoriamente" que Astano constrúa buques, mais cando goberna o PP, este non fai nada nesa dirección e resulta ser o PSOE o elemento reivindicador, nunha tomadura de cabelo aos galegos que leva xa tantos anos, que parece mentira que alguén poida ter dúbidas sobre as intencións reais destes dous partidos estatais a respecto da problemática de Astano. O número de veces que en todos estes anos tense aprobado no Parlamento Galego, mais tamén no Congreso, logo da chegada do BNG, que Astano accedese a construción naval civil foron diversas. Así, se de verdade os partidos estatais tivesen unha mínima vontade de resolveren este problema xa faría moito que non falariamos desta cuestión.
A anormal situación de Astano, non o esquezamos, tampouco non é máis ca un símbolo, "pioneiro" iso si, todo o importante que se quixer, do que aconteceu e acontece coa nosa economía real, cos nosos sectores produtivos, sexan a agricultura, a pesca, a conserva, a siderurxia, o sector lácteo, o enerxético, ..., ou quizais mañá o financeiro, que unicamente a carencia dunha soberanía propia política efectiva e real, ou a falla de peso político suficiente neste Estado ao que por forza pertencemos, malia o enorme esforzo despregado polo Nacionalismo en exclusiva, fixo que se consumara tal como aconteceu, que tampouco coincidiu, nin moito menos, co artellamento dos deseños previstos, que no caso de Astano pasaban pola súa morte directa e sen contemplacións en 1984.

 
TERRAETEMPO.COM

jueves, 29 de abril de 2010

¿LOS SINDICATOS DEL SUR ALIADOS DE RUMBO 21?

JESÚS VARELA RIVAS
No dejaría de ser surrealista que los apoyos sindicales que Rumbo 21 no consiguió en Ferrolterra, los fuese a conseguir, aunque de forma indirecta y sin esa intención por parte de ellos, en los sindicatos de la Bahía de Cádiz.
Los movimientos sindicales que se están produciendo en los astilleros del sur, ya están empezando a mostrar el lógico nerviosismo que se deriva de la falta de trabajo que se vislumbra para el futuro más inmediato, y por ello y en consecuencia, los aires por aquellos lares comienzan a oler a movilización.

A nadie se le escapan las dificultades que Navantia va a vivir dentro de un corto espacio de tiempo y porque ya se le ven las orejas al lobo, los trabajadores del naval de la Bahía de Cádiz comienzan a tomar posiciones en defensa de sus puestos de trabajo
El motivo de estos movimientos, es el techo del 20% de la facturación total del grupo Navantia destinado a la obra civil, y en ese sentido, el primer paso al frente lo protagonizó el Diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Español, Gaspar Llamazares, al efectuar una interpelación al gobierno del Estado para, aprovechando la presidencia española de la Unión, intentar romper con ese tope.
Es cierto que el Sr. Llamazares hizo la interpelación pensando única y exclusivamente, porque así lo manifestó, en los astilleros de la Bahía de Cádiz, ( por cierto, con respecto a esto, aún no se pronunció Izquierda Unida de Ferrolterra ) pero lo importante, es que comienzan a moverse otros hilos en ese sentido, y como para eso, habría que renegociar los acuerdos firmados, ( que es lo que pide Rumbo 21 ) ahí e inevitablemente, también se tendría que tener en consideración al astillero de Fene

De todos es sabido, que la factoría Navantia lleva dos años y medio sin ser capaz de cerrar un nuevo contrato, y debido a eso, la facturación caerá en picado y consecuentemente, ese 20%, disminuirá tan notablemente que reducirá ostensiblemente los márgenes de contratación en obra civil

Todos sabemos también, de la fuerza y la consideración que Andalucía tiene en los gobiernos de España por sus millones de votos, y más concretamente, en los gobiernos socialistas, por lo que en estos momentos, a mi se me antoja que estos movimientos en el sur, pueden ser extraordinariamente importantes para el futuro de nuestras tres comarcas.
Las circunstancias, están obligando cada vez más al gobierno de España, a tener que tomar en serio la solicitud de renegociación de los acuerdos, porque no es de imaginar, que se quiera encontrar con una nueva situación de conflicto generalizado en los astilleros públicos.
Y de ese posible nuevo escenario, el astillero de Fene podría resultar beneficiado, ya que lo que no podría darse otra vez, seria un nuevo posicionamiento de favoritismo hacia un centro de trabajo en detrimento de otro.

Esta sensibilización que ahora nace en los sindicatos del sur, en nuestra comarca puede tener una connotación especial, y ya no solo por lo que a Astano se refiere, si no por lo que le pudiese afectar a las intenciones de la gerencia de Navantia, en cuanto a relanzar a la fabrica de Turbinas en el sector eólico o mismo a nuestra particular joya de la corona, como es el departamento de Reparaciones, uno de los pulmones de la industria de Ferrolterra.
Con las cosas así y dando por hecho el crecimiento de esta nueva bola de nieve que con estos movimientos se va a generar, todo invita a la reflexión en todos y cada uno de los estamentos de nuestras comarcas con respecto a no arrojar la toalla por Astano.
Estamos de nuevo ante una excelente oportunidad para retomar, quienes todavía no lo hicieron, el camino de la unidad de acción en algo que resulta vital para nuestro definitivo despegue industrial, no lo desaprovechemos una vez más y exijamos todos unidos lo que en justicia nos corresponde.

¿Quién se está cargando Navantia?

29/04/2010 (Infodefensa.com) Madrid - Dice el Gobierno, a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que de las pérdidas de Navantia tienen la culpa, en parte, la "gran complejidad técnica" de los barcos que construye lo que ocasiona retrasos en la entrega. La otra parte parece ser una "malvada" herramienta contable que durante 2008 y 2009 ha reconocido ingresos y gastos en función del ritmo de los programas.Todo un contubernio que deja en números rojos al astillero público y que deja a su cliente principal, la Armada, sin los buques que responden a sus necesidades. Eso sí, un contubernio que estará poniendo contentísimos a los astilleros competidores europeos, que deben estarse dando cuenta, como nos la damos todos, de que Navantia no va por buen camino.

Puestos a teorizar, en el seno de la Marina española -y hasta dentro de la propia empresa- se manejan otras hipótesis para explicar los retrasos y problemas, y es que hay más de 4.000 razones por las que la Armada no cuenta en fecha con buques como el Juan Carlos I o el Cantabria. Dichas razones no son otra cosa que la desaparición de más de 4.000 puestos de trabajo, la inmensa mayoría vía prejubilación de mayores de 52 años.


Con ello, los responsables de la empresa han logrado un ahorro de costes económicos, pero a costa de cargarse a todo el personal con experiencia (desde ingenieros a peones), algo bastante necesario para acometer los proyectos de "gran complejidad técnica" a los que se refiere Elena Salgado.

En pocas palabras, la empresa, que hace unos años afrontaba con sus medios el 70 por 100 del trabajo y subcontrataba el 30 por 100, ahora, después de invertir esa proporción, no sólo construye peor sino también diseña peor en todas sus áreas, y eso es lo que da motivo a los retrasos... y si no que alguien dé una mejor explicación a los problemas de cavitación de las hélices del Juan Carlos I o a los problemas del motor del Cantabria.

En cuanto a la "malvada" herramienta contable de Navantia, quizás sea que se empeña en contabilizar el impacto económico de factorías deficitarias. Lodos que vienen de los polvos de 2001, cuando alguien se empeñó en encalomarle Astilleros Españoles a Bazán, y de 2005 cuando se deshace el Grupo Izar y concentran los astilleros militares, incluyendo Puerto Real, Cádiz y Fene, en lo que hoy es Navantia.

Indigna ver las discusiones y cruces de acusaciones que se traen Gobierno y oposición a costa de Navantia. Ninguno puede tirar la primera piedra. Hace diez años ya se sabía que la solución de futuro de Bazán era especializarse en buques tecnológicamente punteros y reducir infraestructuras, concentrando en Ferrol y Cartagena toda la actividad y cerrando San Fernando.

Desde entonces, sin embargo, todos han hecho lo contrario: aumentar instalaciones, creando el "morlaco" de la Bahía de Cádiz, y prescindir de los técnicos cualificados. Y es que en el fondo, siempre se tiene la sensación de que a los políticos les importa muy poco lo de que la Armada cuente con buques punteros para la defensa de los intereses españoles y que estos buques se fabriquen con eficacia y calidad. Lo que cuenta es evitar conflictividad laboral y mantener estómagos agradecidos. ¿Quién se atrevería a poner el cascabel al gato de cerrar Puerto Real?... aunque puestos a eso, y ya que aquí lo que parece importar es mantener el empleo en ciertas zonas, quizá la solución de Navantia es que sus sueldos en el sur los pague la Junta de Andalucía.

Ágora

miércoles, 28 de abril de 2010

AGRADECEMENTO AO SR. CARRO

XOÁN GATO

No Diario de Ferrol do pasado martes día 20 de abril de 2010, pódese leer un “artigo” de opinión redactado e asinado por Don Xavier Carro Garrote, deputado no Congreso polo grupo do PSdeG-PSOE, no que o devandito político, aproveitando o proceso electoral convocado para a renovación das vogalías da Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Ferrol, Eume e Ortegal, realizaba un furibundo ataque persoal contra a imaxe visible dunha das listas que concorrían ás devanditas eleccións.

Como ben recoñecía o Sr. Carro, carecía de dereito de voto “neste lance”. Non obstante permítíase o luxo de afirmar -quizáis sen ler sequera o programa electoral dos candidatos- que se o tivera votaría sempre en contra do “persoeiro” Sr. Gato Díaz.

Un tanto extrañado da súa tardía irrupción nun proceso ao que debería manterse alleo, este “persoeiro” (quen recolleu a confianza que o pobo de Narón lle depositou ao gañar todas as eleccións municipais ás que se presentou, dende o ano 1985 ata as derradeiras do ano 2007) desexa manifestarlle publicamente que representou nas eleccións celebradas o pasado xoves 22 de abril, a un movemento empresarial complexo en canto á diversidade de actividades, amplitude territorial e escala de movemento económico, contando co expreso apoio de diversas asociación empresariais que, en termos de emprego, tradúcense en mais de 4.000 (catro mil, si) postos de traballo nas nosas comarcas.

Precisamente por respecto a eses/as compañeiros/as de andadura e a todos/as os/as votantes (maioritarios) da lista electoral Novo Impulso, debo indicarlle que non se trata de “patronos que quedaron fóra da institución cameral por vontade propia rodeando ao Sr. Gato Díaz, aínda que antes o aborrecían”, senón que aquela candidatura integrouse por persoas físicas e xurídicas que teñen amosado ao longo da súa traxectoria un compromiso serio cos proxectos empresariais, coa innovación tecnolóxica e, en definitiva, coa xeración de riqueza e emprego, tan necesarios nunhas comarcas tan castigadas pola lacra do paro e tan esquecidas polos sucesivos gobernos e lexisladores estatais e autonómicos.

Agradézolle de corazón a súa fonda e seguramente sinceira preocupación polo futuro da Cámara de Comercio e especialmente o seu consello aos empresarios de ter “sentidiño” á hora de votar. Parece ser que así o demostraron e o tiveron en conta no momento de elixir a vintedous -dos vintecinco posibles- representantes da candidatura que eu representaba.

Precisamente dende agora póñome ao servizo non so dos que me apoiaron, senón tamén de todos e todas os/as autonómos/as, empresarios/as e sociedades mercantís que coa súa destacada e dificultosa tarefa están a levantar a nosa economía e as nosas comarcas, confiando plenamente en contar co seu apoio e traballo para conquerir a pronta chegada das grandes infraestruturas que precisamos (Vía de Alta Capacidade, accesos ferroviarios ao porto exterior, AVE, mellora da FEVE, etc), así como para lograr que o noso querido Astano retorne a estar operativo a pesares da actuación daqueles que se opuxeron a elo no Parlamento do Estado.

Antes de rematar esta misiva déixeme facer unha reflexión persoal, á que me obliga a miña estadía á fronte da Alcaldía de Narón, tras a atenta lectura que fixen do seu artigo do pasado martes e das súas verbas sobre “o cutre acomodo urbanístico” do meu pobo. Sr. Carro, Narón, a moita honra, creceu porque os seus habitantes traballaron para iso. O mérito, pois, dese crecemento non é exclusivo dos seus gobernantes, senón dun pobo orgulloso da súa terra. Os deméritos dos alcaldes de Ferrol xustificarán a ralentización no despegue desa cidade (un despegue que, estou seguro, agora chegará) pero nunca lle reste aos veciños e veciñas de Narón nin un ápice do seu esforzo.

Narón creceu cos mimbres que tiña e indubitadamente moitos serán os erros cometidos. Pero o modelo urbanístico de Narón fíxose nun marco legal aprobado polas demais administracións públicas. Administracións como a autonómica que informaron favorablemente o asentamento das industrias e cementeiras, e avalaron o planeamento urbanístico municipal (aprobado por certo polo PSdeG-PSOE, socio de goberno de UN en numerosas ocasións). E non esqueza que a recaudación do Concello naronés nunca estivo baixo sospeita, mentres que a financiación doutros partidos políticos, noutros tempos, non era sospeitosa senón flagrantemente irregular.

Aínda que non teño máis expectativas políticas (gañar en cantas eleccións me presentei é o que ten) reitérolle a miña predisposición a colaborar estreitamente coa totalidade das administracións públicas, institucións e en fin con todos aqueles que, dun ou doutro xeito, colaboraron activamente (a favor ou en contra como vostede) no exemplo democrático que deu o sector empresarial de Ferrol, Eume e Ortegal nas eleccións camerais do vintedous de abril de dous mil dez.

Grazas Sr. Carro.

diariodeferrol.com

Zapatero responde a Jorquera( 28-4-2010)

Factorías Juliana queda vacía

El casco del último barco construido en el astillero gijonés, el cementero «Cristina Masaveu», fue remolcado ayer hacia Astander (Cantabria), donde concluirá la obra


La segunda pleamar de ayer se llevó a Cantabria el último buque en construcción que permanecía en Factorías Juliana, el cementero «Cristina Masaveu», cuya obra estaba paralizada desde hace casi un año. Juliana presentó a finales de mayo de 2009 un concurso voluntario de acreedores, de cuya resolución dependerá que vuelva a haber construcción naval en la bahía gijonesa. De momento, el casco del «Cristina Masaveu» es la última construcción realizada en el astillero filial de Factorías Vulcano. Está por ver si también será el último barco hecho en Gijón.

A las cuatro menos cuarto de la tarde el barco en construcción soltaba amarras y salía remolcado del dique seco. Una maniobra que ejecutaron tres remolcadores en apenas siete minutos, ante la mirada curiosa de algunos vecinos de El Natahoyo. Ese era el caso de Virgilio Sierra, que hace unos años se prejubiló después de haber trabajado 33 años en el astillero, en nómina de una empresa auxiliar. «Cuando yo entré, en 1973, había aquí 1.500 o 2.000 trabajadores. Ahora queda todo muerto. Y eso que desde que yo marché hubo muchas reformas para modernizarlo», señalaba ayer este antiguo montador de andamios que ha ido contemplando desde las ventanas de su casa el proceso de decadencia del astillero en el que trabajó décadas. «Después de años viendo tanto movimiento, ahora está todo parado. Da un poco de pena», añadió el jubilado.

La maniobra del barco continuó en aguas portuarias, frente a la terminal granelera de EBHISA, donde los remolcadores reviraron el cementero. Allí fondeado, se enganchó a continuación a un remolcador cántabro de mayor porte, que lo sacó de aguas gijonesas, en dirección a Santander, hacia las cinco y diez de la tarde. Hoy está previsto que entre en las instalaciones de Astander, donde se culminará su construcción en un plazo de once meses. Si todo sale como está previsto, el buque regresará a Gijón al cabo de ese tiempo para efectuar las pruebas de carga de cemento en El Musel, antes de su entrega al armador, Tudela Veguín. La construcción del barco está siendo inspeccionada por la Naviera Alvargonzález, que es la que gestiona los cementeros del grupo Masaveu.

La salida del «Cristina Masaveu», construcción 371 de Factorías Juliana, supondrá el envío a sus casas, en los próximos días, de la decena de trabajadores que aún permanecen en el astillero. Cuatro de ellos, incluyendo al jefe de recursos humanos, se prejubilarán. Los otros seis serán recolocados en centros de trabajo del grupo público Navantia. Aún pasarán unos días, dado que Astander tiene que recoger material almacenado en Juliana para el cementero, que se trasladará en camiones a Cantabria.

La reanudación de la actividad naval en Gijón dependerá ahora de que cuaje el proyecto del grupo naviego Armón para reflotar el astillero. Se trata de una carrera de obstáculos y a ritmo lento, que está pendiente de cuestiones judiciales como la resolución del concurso de acreedores y de los pleitos entre los socios de Factorías Vulcano, y también del grado de colaboración de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), que pasaría por reducir la hipoteca a su favor que pesa sobre los terrenos propiedad de Factorías Juliana.

martes, 27 de abril de 2010

Salgado dice que Navantia ha elaborado "plan de actuación inmediata para ganar eficiencia y reducir pérdidas"La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó hoy que la empresa pública Navantia ha elaborado un "plan de actuación inmediata" destinado a mejorar los procesos productivos para "ganar eficiencia y fiabilidad en los plazos de entrega y poder así reducir las pérdidas".

Salgado respondió así a una pregunta parlamentaria del senador del PP Juan Manuel Juncal, quien durante la Sesión de Control en la Cámara Alta de esta tarde quiso saber los motivos de las pérdidas de la empresa pública Navantia en el año 2009.

En esta línea, explicó que dicho plan de actuación cuenta con medidas como la mejora de la presupuestación, refuerzo de la ingeniería, apuesta por las áreas de mayor nivel tecnológico y un nuevo esquema de relaciones con la industria auxiliar.

Asimismo, recalcó que Navantia está "intensificando su actividad comercial, con contratos con Venezuela, Australia, Noruega, India y Malasia", y añadió que trabaja para lograr nuevos contratos de exportación con "Turquía, Reino Unido, Canadá, Arabia Saudita, Marruecos, Sudáfrica y Suecia". "De esa actividad comercial, con una mejor gestión, pueden esperarse mejores resultados", apostilló.

Para la vicepresidenta, las pérdidas de 2008 y 2009 son el resultado de la "aplicación del sistema contable usado por Navantia para la elaboración de las previsiones económicas y el reconocimiento de los resultados". Según dijo, el criterio es el avance de obra, es decir, que "los ingresos y los costes de cada programa se van reconociendo al mismo ritmo en relación al coste total presupuestado".

GRAN CONCENTRACIÓN DE ENTREGA DE BARCOS

"En 2009 se ha dado una gran concentración en entrega de barcos, once entre 2009 y el primer trimestre de 2010. El momento de entrega de los barcos es el momento en que afloran los retrasos y, por tanto, las pérdidas", explicó, para luego subrayar que "nunca en la historia de Navantia se había dado una concentración de entregas tan elevada en un espacio temporal tan limitado, especialmente en los astilleros de la Bahía de Cádiz".

Salgado puntualizó que estos buques, además, son de "gran complejidad técnica, en muchos casos de prototipos, lo cual explica los retrasos que se producen, y en alguna medida los desvíos de costes".

El senador Juncal, por su parte, preguntó a Salgado por qué no se cesa a nadie en Navantia por estas pérdidas, y destacó que "no tiene razón de ser que una empresa pública" de la que el Gobierno "lleva un año presumiendo de la carga histórica de trabajo, ahora acumule estas pérdidas en dos ejercicios, pues en 2008 ya perdió 55 millones".

"Navantia presentó un plan estratégico 2007-2011. A la mitad resulta que la desviación entre la previsión de beneficios y pérdidas reales es de 200 millones de euros, y eso que han sido muy finos a la hora de cuantificar los beneficios, pues se había previsto un porcentaje menor al 1 por ciento de las ventas", planteó.

El senador del PP reclamó conocer los detalles del plan de ajuste anunciado por el Gobierno antes de Semana Santa, al tiempo que pidió que se tomen medidas para que no se pierdan más puestos de trabajo. "Pongan a Navantia en beneficios y no perdamos más puestos de trabajo", sentenció.

Salgado recordó que Navantia es una sociedad que se creó a mediados de 2005 para superar la quiebra de Izar, una sociedad que entre 2000 y 2004, con el Gobierno del PP, "había acumulado pérdidas de 820 millones de euros, y además tuvo que hacer frente a la devolución de las ayudas declaradas ilegales por la Comisión Europea". Por eso agregó que "presumir de resultados por el PP no creo que se pueda en este caso".

lunes, 26 de abril de 2010

El PP reclamará en el Congreso una negociación con la Comisión Europea para levantar del veto a la antigua Astano

El PP lleva al Congreso, con nuevas iniciativas parlamentarias, la petición de que el Gobierno negocie ante la Comisión Europea la retirada del veto sobre la construcción civil en Navantia Fene. Así lo ha segurado el diputado Arsenio Fernández de Mesa, que se ha reunido en Ferrol con la plataforma Rumbo21, promotora de la iniciativa legislativa popular en torno a esta reclamación.


Fernández de Mesa ha remarcado la «necesidad» de trabajar por «el mantenimiento del empleo, la recuperación de la construcción convencional en Fene y el relanzamiento de un sector fundamental».

El popular ha mostrado su «preocupación importante» por el hecho de que «en un año y medio vaya a haber problemas de empleo en el naval de la ría» y de que «el Gobierno muestre una parálisis absoluta para resolver problemas». En su opinión, el Ejecutivo «no está haciendo nada».

En el 2009, según De Mesa, se aspiraba a unos beneficios de 14,5 millones de euros «y se reconocen pérdidas de 80 millones».

Además, ha afirmado que el Plan Estratégico de Navantia, aprobado en el 2007, establecía una reserva de recursos propios por importe de 400 millones de euros, pero alertó de que «en el 2012 se puede estar sin recursos».

En definitiva, Fernández de Mesa reclama del Estado que se potencie «el área de Reparaciones, mantener la demanda del levantamiento del veto, la inversión en la comarca con el Programa de Reindustrialización y potenciar Turbinas».

En sus nuevas proposiciones, el PP pedirá que se incluya al marítimo como sector estratégico, se diseñe una línea de créditos para empresas auxiliares, además de que se potencie el I+D+I.

lavozdegalicia

PP critica al Gobierno por "no hacer nada" ante próxima inactividad Navantia
De Mesa, en rueda de prensa, mostró su preocupación por "la falta de contratos" para los astilleros de la ría y los problemas de "empleabilidad" que se puedan derivar de esa situación en el futuro.
El parlamentario ferrolano indicó que en los últimos días, en nombre del grupo Popular, registró en la cámara baja cuatro iniciativas relacionadas con las perspectivas de la construcción naval en la ría ferrolana, la situación de la industria auxiliar, la inversión en I+D+i de las empresas del sector e instando a revisar la política de construcción naval de la Unión Europea.
De Mesa mantuvo en las últimas horas un encuentro con los promotores de la entidad "Rumbo 21", una plataforma que aspira a levantar el veto que pesa sobre la antigua Astano, hoy dentro del grupo Navantia, para la construcción naval civil hasta 2015.
De Mesa se entrevistó con Jesús Varela, José Ramón Franco y Edgar Vigo, a quienes comprometió el apoyo del PP al naval, que calificó como el sector "estratégico y fundamental para la economía local y nacional".
Por otra parte, el senador popular Juan Juncal, preguntará mañana en el Senado por las fuertes pérdidas que ha registrado el grupo público de astilleros de Navantia, en los que se integran los centros de Fene y Ferrol, en el último ejercicio, y que ascienden a 80 millones de euros, según fuentes populares. EFE 1010582

abc.es

Agrio letargo

Debate: ¿Cree que Astano podrá volver a la construcción civil antes del 2015?
Autor del comentario: Francisco Yañez Montero
Localidad: Ferrol
Lunes 26 de abril de 2010


soy trabajador de una empresa auxiliar de la antigua Astano, llevo 18 años y no he vivido la epoca dorada de este magnifico astillero, pero lo que si he vivido ha sido la diversidad del tipo de construccion y el constante deterioro de Astano. Son muchos los politicos que han pasado por aqui y han prometido y siguen prometiendo, pero la realidad es bien diferente, yo persoalmente pienso y veo que es una tendencia real y que astano ahora Navantia Fene nunca volvera a construir un barco en sus gradas, muy a mi pesar pues yo vivo de si existencia. La falta de compromiso por la totalidad de la clase politica entre los que incluyo a los sindicatos que no dejan de estar politizados en su totalidad hacen que la agonia de este gigante siga asi hasta su fin, ojala me equivoque por mi bien y por toda la comarca de Ferrolterra, la crisis aqui todavia esta por llegar , tiempo al tiempo.

domingo, 25 de abril de 2010

La Naval de Sestao, ultima su entrada en el sector de aerogeneradores

El emblemático astillero de La Naval de Sestao (Vizcaya) está cada vez más cerca de entrar en el pujante sector de los aerogeneradores marítimos. La empresa ultima un contrato con la alemana Bard para la construcción de un buque para colocar molinos de viento en el mar. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación aprobó ayer mismo los avales que le permitirán acceder a este tipo de contratos.

Fue el lehendakari, Patxi López, aprovechando su intervención en la conferencia LeaderShip, principal foro europeo del sector, quien anunció la noticia. López destacó que se trata de un "nuevo nicho de mercado que puede dar estabilidad a La Naval y ayudar a la recuperación de este sector estratégico de nuestra economía".
elpais.es

Gamesa negocia su entrada como accionista en la empresa armadora

La compañía vasca Gamesa negocia desde el pasado mes de febrero la posibilidad de convertirse en accionista de Bard, la firma alemana que encargará el nuevo buque a La Naval de Sestao, dentro de un ambicioso proyecto que permitiría acelerar, además, la entrada de la compañía en el mercado de la generación eólica 'offshore'.


Entre Bard y Gamesa existe ya un principio de acuerdo, que recoge las líneas generales de lo que puede ser su alianza de futuro. Dicho acuerdo debería haber sido ratificado antes de la finalización del pasado mes de marzo, si bien fuentes de Gamesa señalaron ayer que las negociaciones prosiguen y que se ha establecido una prórroga para su culminación. El 30 de abril es la nueva fecha límite.

Además de la inversión financiera como accionista, Gamesa está interesada en el proyecto industrial que lleva aparejada la alianza con Bard. La firma alemana tiene una posición estratégica en el norte de Europa -con plantas de producción y también con la primera implantación de un parque eólico marino- que resultan muy atractivas. El principal mercado de la generación eólica oceánica, aseguran los expertos, se va a concentrar precisamente en el Mar del Norte y es importante tener una implantación industrial en ese área geográfica.

El principio de acuerdo suscrito en febrero contemplaba también la posibilidad de que Gamesa fabrique en sus instalaciones aerogeneradores desarrollados por Bard y que comercialice equipos de la empresa alemana en todo el mundo. La compañía germana lleva un cierto adelanto sobre sus competidores en el desarrollo de equipos de gran potencia -por encima de los 4 megawatios- para su uso en alta mar.

Fuentes de Gamesa han manifestado su confianza en que el acuerdo de alianza será ratificado a finales de este mismo mes, si bien han señalado que no es la única opción que maneja la empresa para adentrarse en este segmento de actividad. Los responsables de la compañía manifestaron recientemente que Gamesa ha desarrollado su propia tecnología de generación 'offshore', y que si fracasa el pacto con Bard seguirán su propio camino.
elcorreo.com

La caída del mercado militar también podría interferir en el área de ReparacionesMediante el acuerdo firmado en el 2005 por el Gobierno español y la UE que evitó la quiebra de los astilleros públicos, Navantia se compromete a que los contratos civiles no superen anualmente el 20% de su facturación total. La empresa pública arrancó su andadura en un momento de pleno crecimiento económico y llegó a alcanzar los 6.000 millones de euros de cartera de pedidos. Se aseguró así un colchón de ventas en el mercado militar que le garantizaba también poder optar al mercado de construcción de buques mercantes, a la reparación y también a las otras actividades de fabricación de la compañía que preside Aurelio Martínez, como la ejecución de turbinas y equipos.


Sin embargo, Navantia ha superado ya los dos años y medio sin firmar ningún nuevo contrato, por lo que la facturación ha caído sensiblemente. De hecho, si en el 2008 se registraron unas ventas de 1.461,3 millones, un ejercicio después se prevé que bajen hasta los 1.328.

La SEPI aún no ha dado a conocer los resultados del pasado año, aunque se espera que los números rojos se hayan disparado y hayan crecido por encima de los 26 millones en negativo con los que cerró el año anterior.

En los círculos de la comarca crece la preocupación por el impacto que puede tener la bajada del volumen de negocio en la división de Reparaciones que, pese a la crisis internacional, no deja de aumentar su actividad. No obstante, tampoco está cerrando Navantia nuevos acuerdos para la construcción de buques civiles, por lo que la cuota del 20% fijada como tope máximo para este mercado está más liberada para llenarla con los contratos que se reciban en el departamento de Carenas.

lavozdegalicia.es

Vicente Irisarri: "Ferrol debe liderar la reparación en el naval"

¿Es viable el retorno de Astano a la construcción naval?

Se están vertiendo ríos de demagogia. Es imposible ir hacia atrás y volver a botar el Arteaga. Jamás volverá a construir esos barcos civiles, porque España, debido a su nivel de desarrollo, tiene unos costes de construcción naval que no pueden competir con los de otros países. Es muy inteligente por parte del Gobierno concentrarnos en el negocio naval militar, donde el precio tiene menos importancia y más la tecnología, y en el que somos líderes mundiales. Estamos construyendo para las flotas de Noruega y Australia, y tenemos nuevos contratos a la vista, que ojalá fructifiquen una vez superada la crisis económica.

¿Qué papel puede jugar ahí el astillero del viejo Astano?

Debe trabajar conjuntamente con la vieja Bazán en la cons­trucción naval militar. Los terrenos ociosos se deberían dedicar a la construcción de otro tipo de artefactos flotantes de sectores industriales punteros. El off-shore continúa siendo una alternativa, así como los generadores eólicos y la energía generada por las olas. Es obligado que el Gobierno central dé una respuesta a la capacidad sobrante de Astano, pero lo importante no es levantarle el veto, sino qué hacer con Astano. Y ahí añadiría que la ría de Ferrol está demostrando competitividad a un nivel altísimo en reparaciones navales. Un magnífico negocio, en el que deberíamos reforzar nuestras infraestructuras, porque podemos ser líderes a nivel mundial.

elcorreogallego.es

Entre los comentarios que tuvo, destacamos el siguiente:

Bla, bla, bla..........LUIS 25.04.2010 10.04

Cien vecinos menos.
Bla, bla, bla, cien parados más.
Bla, bla, bla, cien vecinos menos.
Bla, bla, bla, cien parados más.
Bla, bla, bla,...............
¡ Reganosa a su sitio !.
¡ Astano a funcionar !.
Es inadmisible una planta regasificadora entre viviendas, y unas instalaciones como Astano oxidándose.
FODERICO

El 2015 pondrá fin a 30 años de vetoEl acuerdo de la reconversión concluirá en cinco años; varias tesis apuntan a que después no habrá que renegociar otro pacto y Astano podrá volver al mercado civilLa SEPI se ha escudado en la confidencialidad del convenio para no dar detalles sobre su repercusión en Fene

Distintos representantes del Gobierno ya lo habían ido apuntando, pero el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, despejó hace dos semanas todas las dudas y echó un jarro de agua fría sobre los que esperaban que, tal y como había comprometido el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se renegociase el veto que impide a Navantia Fene construir buques civiles. Por el pacto de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con la UE, la antigua Astano estará excluida de ese mercado hasta el 2015. Pero, ¿qué sucederá ese año? ¿Quedarán invalidadas las limitaciones o habrá que negociar un nuevo acuerdo? Pese a la opacidad con la que siempre trata este asunto la corporación pública, tanto la SEPI como Bruselas insisten en que el pacto finalizará su vigencia en el 2015.


Caerá así un veto que realmente se impuso hace cinco años, cuando se desencadenó la última reconversión, pero en realidad acabará con 30 años de exclusión del sector naval civil, ya que la primera de las prohibiciones se la impuso al astillero el Ejecutivo de Felipe González al inicio de los ochenta, y una década después prorrogó el Gobierno de Aznar.

El acuerdo que la corporación que preside Martínez Robles negoció con Bruselas hace cinco años tiene una parte confidencial, ya que para lograr que la Comisión condonara la devolución de las ayudas ilegalmente recibidas por Izar, el Gobierno se acogió a un artículo del Tratado de la UE que permite rescatar a sus activos relacionados con la construcción militar, a la que se dedicaba la antigua Bazán, cuando estén en peligro «intereses esenciales» de la seguridad nacional. Esa circunstancia -en la que se ha escudado la SEPI en ocasiones para eludir detallar el verdadero alcance de lo pactado y su repercusión para el astillero de Fene- permitió evitar también la devolución de las subvenciones obtenidas por los astilleros públicos civiles, integrados entonces en Izar y ahora en Navantia junto a los militares de Bazán. Y también declarar secreta esa parte del convenio que, según Bruselas, impide cualquier posibilidad de recuperar las instalaciones de Perlío para la construcción civil sin proceder previamente a la devolución del dinero.

Las únicas cláusulas que la Comisión hizo públicas en su día con respecto a aquel compromiso son, en primer lugar, que la actividad civil no puede representar para Navantia más de un 20% de su volumen de negocio anual, calculado sobre las ventas medias de un período trianual. En segundo término, que la compañía se compromete a mantener sus actividades «de acuerdo con las condiciones de mercado»; a mantener una contabilidad separada de la producción civil y militar; y a comunicar a la Comisión un cálculo de costes por cada contrato civil que suscriba. También, a informar anualmente a Bruselas sobre los resultados financieros de su rama de reparación de buques.

En tercer lugar, España se compromete a no dar subvenciones al segmento civil de Navantia, con excepción de las destinadas a apoyar la exportación y el desarrollo tecnológico, siempre que cumplan los criterios de la UE y de la OCDE sobre ayudas de Estado. Finalmente, Navantia no podrá tener una plantilla superior a las 5.562 personas.

Tesis desde Bruselas

Todas esas condiciones, según la Comisión, tienen «una vigencia de diez años», lo que significaría que a partir del 2015 Navantia Fene podría dedicarse sin trabas a la construcción civil. La misma tesis puede desprenderse de la respuesta parlamentaria que ofreció hace una semana el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quien recordó que sobre la base del compromiso de la SEPI con Bruselas, «el astillero de Fene solo puede construir buques militares hasta el 2015».

lavozdegalicia.es

viernes, 23 de abril de 2010

Zp colaborará con el BNG

Dos opciones: Plan Ferrol o reactivación de Astano

A veces es necesario abrir las ventanas para que entre aire fresco.Eso es lo que ha pasado en la Cámara de Comercio de Ferrol.Despúes de muchos años,se termina la gestión de Francisco Cruz.
Su clamorosa derrota para una nueva reelección,debería hacer reflexionar y hacer alguna autocrítica del porque de esa situación.Había ganas de cambio.

La sensación de inutilidad,de impuesto,de la Cámara de Comercio,ha pesado como una losa en esa candidatura.

Ahora viene Xoán Gato.Políticamente no está atado a nadie.Ha pactado con el Psoe,con el Bng,con el PP.Ahora que camina hacía el final de su vida política,tendrá en sus manos la gestión de ese ente,que parecía que "solo valía para hacer cursillos y cubrir la declaración".

Este cambio de cartas,habrá disgustado,y mucho al diputado cedeirés,Xavier Carro, el cual en un gesto imprudente, se posiciono claramente a favor de la candidatura continuista.Como representante de todos los ciudadanos debería haberse mantenido imparcial en esa elección democrática realizada por los empresarios de la comarca.Pero como iba a mantenerse imparcial, si no quiso ni  apoyar la manifestación de rumbo 21.
 No ejerció de representante de todos los ciudadanos, sino que ejercío el papel de sindicalista, sumiso a los dictamentes del gobierno.Por eso no acudío.


Pues ahora, los empresarios han hablado.Como decía Xavier Carro,"con las cosas de comer no se juega".
Las cosas se han hecho mal.Y uno de los aspectos fué el de aceptar la dualidad: O Plan Ferrol, o reabrir Astano,impuesta por intereses ajenos a los de la comarca.

De todos es conocido que Xóan Gato,ha realizado una importante labor de diversificación industrial en Narón.Antiguo trabajador de Astano,el si que apoyará la reivindicación de la supresión del veto.
(ahora rumbo 21 posiblemente si que cuente con el apoyo de la nueva Cámara de Comercio).

Lo que no sabremos es si eso significará un torpedo a la línea de flotación del famoso Plan Ferrol.

Manu Reboredo

'Un milagre na ría de Ferrol': Próxima exposición sobre Astano

El Consello de la Xunta aprobó una subvención para una exposición sobre la antigua Astano.

El dirigente autonómico trasladó esta demanda después de que el Consello hubiese autorizado a la Consellería de Economía e Industria a establecer un anticipo del 80% de una subvención de 90.000 euros sin necesidad de presentar garantías a favor de la Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construcción Naval e das Actividades Marítimas.
La exposición tendrá por título 'Un milagre na ría en Ferrol' y será expuesta en esta ciudad. El objetivo es dinamizar la comarca y el sector contando la evolución y la historia del astillero Astano. Las líneas de trabajo de la fundación que organiza esta muestra consisten en reunir, exponer y conservar el patrimonio técnico, ornamental y documental relativo a la construcción naval.

La exposición explica cómo de una pequeña carpintería ribereña se pasó a un astillero que llegó a ser referente mundial y que botó a los buques más grandes del mundo. Cuenta la evolución de Astano desde 1940 hasta la actualidad.
elprogreso.es

jueves, 22 de abril de 2010

La candidatura de Novo Impulso arrasa en las elecciones a la Cámara de Comercio de Ferrol

La candidatura presentada por Novo Impulso en las elecciones a la Cámara de Comercio de Ferrol, logró una contundente victoria, ya que de los 25 representantes de la asamblea la corriente liderada por Xoan Gató logró imponerse en 22 de las categorías, lo que matemáticamente ha significado que la cámara ferrolana contará con un nuevo grupo gestor durante los próximos cuatros años.


La tónica dominante en estas elecciones fue la gran participación de los empresarios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, siendo más de dos mil los que ejercieron su derecho a voto.
Las urnas se abrieron a las nueve de la mañana pero la finalización de la votación tuvo lugar a la una y cinco de la madrugada, es decir, algo más de cuatro horas más tarde desde que se cerraron las puertas. Esta alta participación motivó las críticas de la práctica totalidad de los votantes, que en algunos casos fueron hasta en tres ocasiones distintas a lo largo del día para ejercer su derecho al voto, siendo la media de espera de todos ellos superior a las dos horas.


Además, y tras el recuento final, que se dio por finalizado a las tres menos veinte de esta noche, cabe destacar que los autónomos y responsables de sociedades han votado por traer nuevo aires a la cámara. Las cifras no dan lugar a ninguna duda y el equipo del actual presidente, Francisco Cruz, ha salido ampliamente derrotado, ya que incluso no ha sido elegido miembro de la asamblea.

Tras conocerse estos resultados, Xoan Gato y todo su equipo ha querido agradecer el apoyo prestado y sus primeras palabras han sido para todos los votantes. El ex regidor del ayuntamiento de Narón manifestaba que “hay que hacerles un monumento a todos los que hoy han venido a votar, no se puede consentir que en unas votaciones en las que más de 16.000 personas tienen derecho a voto tan sólo se instalen dos mesas”.
 

Gato también manifestó “los empresarios han pedido un cambio y ahora tenemos que ponernos a trabajar, me pongo a disposición de todos ellos, lucharé por esta comarca, como siempre lo hice y espero no defraudar a nadie”.
cope.es

LAS CONTROVERSIAS DE XAVIER CARRO

JESÚS VARELA
Aún sabiendo, cuando estaba escribiendo este artículo, que no iba a salir a la luz hasta después de celebradas las elecciones a la Cámara de Comercio, continué con él por esa necesidad personal que sentí de dar mi opinión por las sorprendentes declaraciones, que a través de un artículo de prensa, manifestó el Diputado Xavier Carro con respecto a las dos candidaturas que concurrían.
En ellas, al Sr. Diputado no le bastó con declarar abiertamente su posicionamiento a favor de una candidatura, ni tan siquiera, le pareció suficiente con ensalzar la figura del Sr. Cruz (que optaba a la reelección), si no que, y en un ejercicio de total irresponsabilidad política, teniendo en cuenta el cargo público que ostenta y considerando que debe de mantener y dar ejemplo de imparcialidad, aprovechó para dedicar determinadas lindezas a la otra candidatura (la que encabezó Xoán Gato) dejando así al descubierto, sus propias debilidades y a lo peor, no lo sé, hasta las de su propio partido. Pero más allá de los candidatos, incluso se tomó la libertad de criticar la labor desarrollada por las últimas corporaciones municipales del ayuntamiento de Ferrol, con respecto a lo hecho en el vecino ayuntamiento de Narón, lo que supuso, primero, criticar a las corporaciones de izquierda en general y segundo, criticar a sus propios compañeros de partido en particular, por los años que, bien gobernando de forma directa, como es en el momento actual, o en coalición con otros partidos, rigieron los destinos de nuestro municipio.
¿Qué se esconde detrás de este descarado posicionamiento? Sin duda, el futuro de la Asociación Impulsora del Plan Ferrol, ese Plan del que él es el mentor y que en el caso de que el Sr. Cruz perdiese las elecciones, tendría su futuro, cuando menos, más complicado. Vd, Sr. Carro, como buen demócrata que es y desde su posición de cargo público, debería dar ejemplo de imparcialidad y por consiguiente, debería mantenerse totalmente ajeno a esa batalla que en principio, sólo les atañe a los empresarios de nuestras tres comarcas, aunque luego, tenga efectos directos sobre la generalidad de la sociedad que le rodea. 

Y en todo caso, a Vd lo que le toca hacer es esperar pacientemente el resultado de la voluntad, libremente ejercida, del empresariado de Ferrol y comarcas, y recibirla con los brazos abiertos y de la mejor forma posible. O acaso, ¿Si la candidatura vencedora no fuese la que Vd apoyó, tendríamos que entender por estos lares que no se podría contar con su colaboración institucional?. Si así fuese, los ciudadanos tendríamos que pensar que quienes nos gobiernan, no gobiernan para todos y sí únicamente para aquellos que les siguen, y eso, Sr. Carro, sabemos que no es así, por lo tanto, si su temor es la posible y futura correlación de fuerzas en la Asociación Impulsora del Plan Ferrol, lo que Vd tiene que hacer y siempre que ese temor que Vd tiene, se confirme, es seguir demostrando que el Plan que Vd parió, es un buen Plan y que además de ser un Plan de presente, es también un Plan de futuro. Su opinión Sr. Carro, no es la opinión de un ciudadano cualquiera de a pie, Vd es Diputado en Cortes Generales e incluso, se podría entender como que su opinión es la opinión del PSOE, y por lo tanto, sus declaraciones coaccionan. Su labor y cometido como representante político del pueblo en general, debe ser - entiendo yo - velar por los intereses generales, y si los empresarios o cualquier otro colectivo, toman democráticamente una decisión, sea cual sea, Vd debe estar ahí aplaudiéndola y ayudando para mejorar todo aquello que sea factible de mejorar, al margen de quien o quienes gestionen la organización que le solicita su ayuda como tal representante político que es de toda la sociedad, y en este caso concreto, de las de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 

No es bueno, nunca lo fue, condicionar el sentir de los demás y sobre todo, en apartados en donde la pluralidad política de los posibles perjudicados con su intervención es clara y notoria. Deje Vd, en este caso, que sean los empresarios de nuestras tres comarcas los que libremente y sin coacciones de ningún tipo, elijan a quien les represente y luego, présteles toda la ayuda de la que sea capaz para poder llevar adelante sus proyectos, proyectos que sin duda, estarán pensados, con mayor o menor acierto, para mejorar nuestras actuales condiciones industriales y como consecuencia directa, para mejorar a la sociedad que le rodea, es decir, la sociedad de Ferrolterra.
diariodeferrol

Feijoo insta al Gobierno a que interceda en la supresión del veto a Astano
El presidente de la Xunta pide que «por lo menos, presente un expediente en Bruselas».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado que instará al Gobierno central a que, «por lo menos, presente un expediente en Bruselas» y concrete «la fecha, el contenido y la forma en que va a defender» el levantamiento del veto a los astilleros de la Ría de Ferrol.

Feijoo ha advertido de que, en el ecuador de la presidencia rotatoria de la Unión Europea por parte de España, «llamaremos la atención sobre la necesidad de desbloquear un veto injustificado económicamente y desde el punto de vista del país que más desempleo está produciendo en el marco comunitario».


Se ha comprometido a «seguir trabajando por los 14.000 puestos de trabajo directos e indirectos» del sector naval en la comunidad autónoma, y como muestra se ha remitido a la medida aprobada hoy por el Consello de anticipar el 80% de la subvención de 90.000 euros para llevar a cabo una exposición sobre Astano en Ferrol.

lavozdegalicia.es

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que apremiará al Gobierno central para que cumpla con una demanda de la comunidad gallega en esta Presidencia española de la UE. ''Vamos a llamar la atención sobre la necesidad de levantar el veto'' a la construcción naval civil en el astillero de Navantia situado en Fene (A Coruña), según dijo tras la reunión del Consello da Xunta.
Feijóo pretende obtener la ''sensibilidad'' de las autoridades españolas hacia este asunto, y exigirá no sólo que se presente el expediente para levantar el veto, sino también que le concreten ''la forma en que va a ir España a defender el naval civil en Fene''.

El dirigente autonómico trasladó esta demanda después de que el Consello hubiese autorizado a la Consellería de Economía e Industria a establecer un anticipo del 80% de una subvención de 90.000 euros sin necesidad de presentar garantías a favor de la Fundación para o Fomento do Coñecemento da Construcción Naval e das Actividades Marítimas.

La exposición tendrá por título 'Un milagre na ría en Ferrol' y será expuesta en esta ciudad. El objetivo es dinamizar la comarca y el sector contando la evolución y la historia del astillero Astano. Las líneas de trabajo de la fundación que organiza esta muestra consisten en reunir, exponer y conservar el patrimonio técnico, ornamental y documental relativo a la construcción naval.

La exposición explica cómo de una pequeña carpintería ribereña se pasó a un astillero que llegó a ser referente mundial y que botó a los buques más grandes del mundo. Cuenta la evolución de Astano desde 1940 hasta la actualidad.
elprogreso.es

lunes, 19 de abril de 2010

Xavier Carro aparece pra defender a xestión de Francisco Cruz e o seu Plan Ferrol"A credibilidade de Xavier Carro,no vídeo..."


ELECCIÓNS Á CÁMARA DE COMERCIO

XAVIER CARRO (*)

É a primeira vez que unhas eleccións á Cámara de Comercio espertan tal expectación, sen dúbida pola incursión de Xoán Gato como candidato. Eu non son empresario e non teño dereito a voto neste lance pero se o tivera votaría precisamente calquera cousa menos ó que representa este persoeiro. Nunca entendín ese certo recoñecemento que determinada esquerda comarcal sempre tivo coa traxectoria e os resultados de xestión dos últimos 20 anos en Narón. Para min non hai dúbida, os resultados non son positivos. Un dos éxitos atribuídos a Xoán Gato e o crecemento de Narón, pois ben, eu penso que este feito debese máis a deméritos dos sucesivos Alcaldes de Ferrol que a méritos propios e ademais resulta evidente a falla de previsión e o cutre acomodo urbanístico que Narón deu a ese crecemento. Núcleos rurais ou semiurbanos onde se chantaron enriba polígonos intensivos de vivendas mantendo os servizos e accesos existentes, ou bloques de vivendas rodeando unha siderurxia, ou chalés residenciais a 200m dunha cementeira, ou outra cementeira a 100m dun colexio, son todos eles exemplos dun urbanismo que pensa máis na recadación que nos cidadáns e ás veces esa recadación está incluso baixo sospeita. Ó meu entender o prezo do progreso e o crecemento non pode ser tan elevado.

A Cámara de Comercio de Ferrol está ben xestionada, terá seguramente as súas eivas que deberan resolver con diálogo, pero é precisamente disto do que saben e no que teñen experiencia. Baixo o mandato de Paco Cruz a institución cameral liderou discretamente o proceso de unificación da patronal en Ferrolterra, do que só quedaron fora por vontade propia precisamente os que agora rodean a Gato aínda que antes o aborreceran. Tamén se constituíu a Asociación Impulsora do Plan Ferrol, institución que está a ser copiada en Lugo en Ourense e na Costa da Morte polos bos resultados que acadou en materia que creación de tecido empresarial, riqueza e emprego, e ademais a Cámara de Ferrol lidera as Cámaras de Galicia, cónstame que por ser a máis dinámica e eficiente.

O que faría Xoán Gato coa Cámara á vista está, non hai máis que ver a súa campaña política e personalista, eses son os bimbes para facer o cesto, para converter a institución nun partido ó servizo dunha persoa quizais có obxectivo de abrirlle o camiño de volta á política.

Eu confío na clase empresarial de Ferrolterra, neses empresarios dos que se dicía ó inicio do Plan Ferrol que non existían, que non tiñan ideas nin alento para novos proxectos industriais, e que demostran ano tras ano que si hai ferramentas públicas axeitadas, as ideas, os proxectos e o compromiso empresarial non faltan. Por iso sei que saben que coas cousas de comer non se xoga e que os experimentos na casa e con gaseosa, pero coa Cámara de Comercio setidiño.

(*) Xavier Carro Garrote é diputado no Congreso polo PSdeG-PSOE

diariodeferrol.com

Gato: "Pretendemos poñer en valor metros cadrados ociosos na comarca como os de Defensa en Ferrol ou de Astano en Fene"


Audio:

Xoan Gato sobre a camara de comercio e Astano


Semana definitiva en las elecciones a la Cámara de Comercio de Ferrol. En ellas se batirán dos candidaturas, la del actual presidente, Francisco Cruz -que lleva doce años en el cargo y en cuya candidatura repiten muchos de los que le han acompañado en los últimos años-, y la de Novo Impulso, con Xoan Gato como cabeza visible y que busca dar un giro en el ente cameral, sobe todo para reivindicar mayores inversiones en nuestra comarca.En las últimas horas, Gato ha vuelto a demandar que es necesario tener una Cámara de Comercio reivindicativa, crítica con los poderes políticos y comprometida con todos sus asociados, independientemente del tamaño de las empresas.

Al que fuera alcalde de Narón durante más de dos décadas no le faltan ímpetu y ganas por seguir luchando, al manifestar para esta emisora que se trata de estar reclamando cada día y estar donde se toman las decisiones.
Para el candidato de Novo Impulso -corriente creada al amparo de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra-, esta candidatura trata de respaldar tanto a los empresarios como a los autónomos a la hora de reivindicar y que la Cámara de Comercio no se vea como un impuesto.
Para ello, se ha creado un plan estratégico para poner en valor, por ejemplo, muchos de los metros cuadrados que el Ministerio de Defensa tiene infrautilizados en varios lugares, además de los terrenos no utilizados en la antigua ASTANO o la promoción del Puerto Exterior de Caneliñas, en Ferrol.
cope.es

domingo, 18 de abril de 2010

«Traballamos por unha ambición: que os buques civís volvan entrar na ría»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, rindió cuentas ayer en Narón ante la cúpula del PP gallego sobre su primer año de gobierno al frente de la Xunta. En setenta y cinco minutos de desglose de cifras de un relatorio de datos y compromisos supuestamente cumplidos con Galicia, no faltó la crítica a los socialistas en su gestión de asuntos clave para la comarca. La primera, el veto que pesa sobre los astilleros de Navantia Fene. «Nin sequera o presentaron ante a Unión Europea», una cuestión que en la práctica, prosiguió, «é unha mostra inequívoca do seu compromiso con Ferrolterra: que non exista a efectos de Europa», declaró. Y frente a ello contrapuso la labor de los populares: «Estamos traballando contra un veto a unha comarca, por unha ambición: que os buques civís volvan entrar na ría de Ferrol para ser reparados e construídos».
lavozdegalicia.es

sábado, 17 de abril de 2010

Astano, La película

Foto de artritis.blogspot.com

viernes, 16 de abril de 2010

Posposto o relatorio sobre a ILP de Navantia

 Europa Press Os grupos con representación na Cámara pospuxeron, sen fixar unha nova data, o relatorio para abordar a Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que pide pór fin ao veto do antigo estaleiro Astano, agora Navantia-Fene, tras unha petición de adiamento da deputada socialista Beatriz Sestayo.

Deste xeito, a iniciativa, impulsada pola Asociación 'Rumbo 21', e que a parlamentaria do grupo maioritario da Cámara Natalia Barros xa avanzou que apoia, permanece á espera de que os grupos a introduzan na orde do día do pleno para o seu debate tras conseguir 18.000 sinaturas de cidadáns que a apoiaron.
Previamente, os grupos tratarán de buscar un consenso no seo do relatorio, que agora se pospón sen fixar ningunha data. Segundo fontes consultadas por Europa Press, os representantes dos grupos acordaron aproveitar as comisións de Industria (como a celebrada este venres na Cámara autonómica) para avanzar neste sentido.


Os deputados terán de novo ocasión de reunirse o próximo 30 de abril, día en que está prevista unha reunión desa comisión, aínda que as fontes consultadas indicaron que iso non impedirá que se poidan reunir con anterioridade para tratar de lograr un consenso ao redor da construción naval civil en Fene.
En todo caso, se se respecta o calendario de comisións, esta iniciativa, que demanda reabrir a negociación con Europa para levantar a prohibición comunitaria que impide que Navantia constrúa buques civís até 2015, quedará excluída do próximo pleno da Cámara.Veto do 2005
O veto a Astano procede do 2005 da firma dos acordos entre España e Bruxelas para evitar que a empresa pública española tivese que devolver as axudas económicas que percibira entre 1999 e 2003, cando foron fusionados os estaleiros de Izar baixo o Goberno de José María Aznar e que Europa considerou ilegais. Este mesmo mes de abril, o comisario da Competencia da UE, Joaquín Almunia, cifrou en 975 millóns de euros a cantidade que debería devolverlle a Europa.
Con todo, os impulsores da iniciativa sosteñen que Navantia Fene non foi beneficiario do groso das axudas, polo que consideran que se debería reabrir a negociación.
Ademais, o presidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero, comprometeuse en varias ocasións a aproveitar a presidencia de España en Europa para expor reabrir o expediente de Izar, pero Almunia asegurou que o Executivo español non enviara ningunha petición formal para revisar a situación.

As declaracions de Blanco en Fene, faí duas semanasAs palabras de josé Blanco,e os membros do BNG de Fene,que acudiron a recibilo.

jueves, 15 de abril de 2010

¿LA CONSTRUCCIÓN NAVAL, MONOCULTIVO?

JESÚS VARELA RIVASEs frecuente oír decir que la construcción naval es una actividad de monocultivo y por ello, se le relaciona directamente con la falta de diversificación industrial en nuestra Ferrolterra, pero esa afirmación, incluso hecha, en ocasiones, por personas que durante años estuvieron vinculadas por su actividad profesional al sector, en absoluto es, ni tiene tampoco por qué serlo, una opinión basada en el rigor analítico que todo juicio de este tipo se merece. Muy por el contrario y diametralmente opuesta a esa creencia, se puede afirmar que la construcción naval es uno de los máximos exponentes potenciales de diversificación industrial existentes.A veces, y dadas ciertas opiniones al respecto, parece como si detrás de ellas hubiese un marcado interés en defender esa condición monocultivista que se le quiere endosar y que tan alejada está de la realidad, que lo único que hace es desprestigiar al propio sector, lejos de clarificar lo que realmente es, impidiendo de esa manera, ver el verdadero alcance de sus posibilidades.Si cuando nos referimos a un barco, lo vemos desde la única óptica de un casco flotante, entonces, sí es correcto decir que se trata de una actividad de monocultivo, porque la construcción del casco y una vez superados los procesos de elaboración del material y de fabricación de los bloques, se limita única y exclusivamente a la simple unión de estos últimos por medio de la soldadura. Pero si cuando hablamos de un buque, nos estamos refiriendo al artefacto que además de flotar, tiene un trabajo que desarrollar, entonces estamos cometiendo el mayor de los errores si no nos apeamos de esa pobre visión.Cuando hablamos de un barco, estamos hablando de algo mucho más que de un casco flotante y en algunos casos y dependiendo del uso que se le vaya a dar, de auténticas ciudades flotantes, como es el caso de los buques de recreo, de los ferrys, de los buques off-shore de apoyo a las unidades de prospección y explotación de los yacimientos petrolíferos marinos, como es el caso del buque hotel botado últimamente en Vigo por el astillero Barreras, que servirá de alojamiento para 600 trabajadores, o mismo en el caso de determinados buques militares, como es el caso del Juan Carlos I, que por su uso multipropósito, fue diseñado y está dotado de tal forma, que hace que el buque sea a la vez que barco de guerra, hotel, hospital, dique…etc.Un barco es el mayor exponente de exportación de un país de múltiples elementos que sin formar parte de ese conjunto que es el buque, difícilmente serían exportables a nivel individual, como puede ser en el caso de los equipos electrónicos que están instalados en el buque, los cuadros eléctricos, las plantas potabilizadoras, los radares, las bombas de carga y descarga, cámaras frigoríficas, escotillas, tanto de carga como de acceso, así como, de los múltiples elementos que conforman la superestructura como sus puertas estancas y no estancas, portillos, ascensores, camarotes y todo lo inherente a ellos, salas de ocio para la tripulación y pasajeros, cocinas, comedores,..etc.Por lo tanto, el hecho de que el empresariado de Ferrolterra no fuese capaz de aprovechar las extraordinarias posibilidades que de la construcción naval emanan para su diversificación industrial, no es motivo como para bautizar a este sector como actividad de monocultivo. El empresariado local no supo - hasta el momento - aprovechar este mundo de oportunidades y se concentró más, mucho más, en conseguir servicios técnicos que en adquirir licencias técnicas para poder fabricar. Licencias que harían que nuestras empresas auxiliares del sector, pudiesen fabricar al menos parte de todos estos componentes que un barco demanda en lugar de tener que acudir a los fabricantes de otros lugares de nuestra geografía o mismo del extranjero, para de esa manera, dejar de ser meros instaladores y servidores de mano de obra.Unos bienes de equipo, que más allá de nuestra actividad naval, podrían fabricarse en las empresas de nuestro entorno pensando en otras actividades industriales que se desarrollan en otros lugares y convertirse así, en exportadores, asegurando su futuro sin la dependencia única y exclusiva de un solo sector productivo. La construcción naval es una auténtica generadora de empleo y riqueza por sus múltiples posibilidades industriales, y lo que necesitó y continua necesitando, (aunque en algo hayamos mejorado) es encontrar a empresarios que crean en ella y que no se instalen en la comodidad, personas que realmente hagan honor a lo que la acepción empresario significa. Por lo tanto y ante esta realidad - analizada muy superficialmente - ¿Creen ustedes, queridos lectores, que sigue siendo correcto continuar afirmando que la construcción naval es una actividad de monocultivo?

martes, 13 de abril de 2010

Sr Almunia, teño unha pregunta pra vostede.Envíelle unha mensaxe  (en castelán) o Sr. Joaquín Almunia, actual comisario da Competencia da CE.

Explíquelle vostede mesmo,que nos tempos de crise que estamos a padecer,a xente nova ten 
que emigrar, que temos un dos mellores estaleiros, completamente infrautilizado na ría de Ferrol.

Lle pode dicir tamén, que condonaronse axudas ilegais a estaleiros polacos,aerolíneas italianas,e inxectaronse  miles de millons na industria do automobil.
¿Porque nos non podemos traballar?

 

Fagao vostede mesmo, porque o actual goberno, non o ten pensado facer.


Mandelle unha mensaxe ó Sr. Almunia, pinche na imaxen
ou no link:
(Se ten algunha dúbida,aquí axudaremoslle a cumprimentar os seus datos)

Rumbo21 anuncia nuevas medidas para que se levante el veto a la construcción civil en la antigua AstanoLa plataforma Rumbo21 ha denunciado esta mañana que, «transcurrido más del 50% del período durante el que España asume la presidencia de turno de la Unión Europea», el Gobierno central «no se ha dirigido aún» ante las autoridades comunitarias para reclamar la supresión del veto que pesa sobre la construcción civil en Navantia Fene. Así lo han asegurado esta mañana en rueda de prensa los representantes de la plataforma, que ha dirigido a los diputados gallegos en el Congreso una carta en la que demandan la adopción de medidas ante el Ejecutivo de Zapatero.


Recuerdan las declaraciones de Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia, quien la pasada semana reconocía que el Gobierno no se ha dirigido a la Comisión Europea en relación con el astillero de Perlío. Sin embargo, señalan que el presidente del Gobierno sí se había comprometido «hasta tres veces que trataría el tema», ha dicho Ramón Yáñez, portavoz de Rumbo21.
En referencia al pronunciamiento de José Blanco, ministro de Fomento, en su reciente visita a la comarca, consideran que ha ofrecido «una respuesta evasiva». Blanco había supeditado avances en esta materia a la actuación de la propia Comisión Europea, por considerar el asunto como de su competencia.
Yáñez asegura que «ha habido muchas ofertas para introducir el tema en la agenda», pero que «en realidad, no está». Por ello, estima que «no nos queda más remedio que movernos».

Ramón Yáñez ha añadido que «no sólo se pide por el veto», sino que también reclaman «medidas para el futuro del naval en la ría de Ferrol». En el ámbito político, asegura que partidos como Unión Progreso y Democracia (UpyD) «han hecho movimientos en Cádiz» para que la carga de trabajo de sus astilleros no se resienta. «Quieren toda la carga para Cádiz», ha sentenciado.
Tras la reciente manifestación pidiendo la retirada del veto, sostiene que «tendría que haber sido unitaria» y que sindicatos «como Comisiones Obreras, si se quedaron fuera, fue porque quisieron». En cambio, aplauden que organizaciones como el BNG «cumpliesen con su compromiso de asistir», e incide en que «no excluimos a nadie».

lavozdegalicia.es

lunes, 12 de abril de 2010

TRABALLAR NA COMARCA ¿É POSÍBEL?

TRABALLAR NA COMARCA ¿É POSÍBEL?
 
FERNANDO BRANCO PARGA (*)
 
A nosa comarca xa ten máis de 17.500 persoas no paro, o que supón a taxa máis alta de desemprego de Galiza, sendo tamén a única comarca que ten como cabeceira unha das sete grandes vilas que perde poboación, sobre todo xente moza. Por iso, frear a destrución de emprego debera ser unha prioridade para todas e todos. Porén, isto non é sempre así: as máis das veces mestúranse intereses de obediencia partidaria ou complicidade sindical e empresarial con determinadas decisións políticas que atacan na liña de flotación de varias industrias da comarca.

É de sobras coñecida a situación da antiga Astano, froito dun veto político e, tamén, as diferentes posturas políticas, sindicais e empresariais que tivo o chamamento de Rumbo 21 na súa convocatoria de manifestación, que serviu para clarificar sobre quen está por reactivar o funcionamento deste estaleiro e quen, con escusas varias de mal pagador, prefire a situación actual de achatarramento. Curioso é que en Andalucía, algunhas organizacións estatais defenden cousas ben diferentes ás que defenden en Ferrol.

Mais as decisións políticas que na comarca afectan negativamente á capacidade de creación de emprego, non se limitan ao naval. Un caso claro é no sector eólico, onde a decisión da Xunta do PP de derrogar o anterior Concurso Eólico, baixo a mentira de posíbel ilegalidade, tivo xa efectos letais en varias empresas da Comarca: en Mugardos, Fene, As Somozas e As Pontes, con peche de empresas, con EREs ou despedimentos de traballadores; e iso se falamos das que teñen como actividade principal o negocio eólico, pois tamén outras de obra civil e de mecanizado sufriron por esta decisión.

E agora que o goberno de Feixóo anuncia un novo concurso, resulta que o Goberno do Estado (PSOE), nunha invasión de competencias da Xunta, crea un rexistro de preasignación de primas no sector eólico, que limita as subvencións para Galiza a só 150 megawatts até o ano 2013; é dicir, vai ser moi difícil cumprir o obxectivo de instalar 2.300 megawatts antes do 2015, ou dito dou-tro xeito, máis unha vez teremos perda de emprego.
Tamén no sector enerxético asistimos a unha situación de intervención política con consecuencias negativas para á economía comarcal. Agora mesmo a Central Térmica de As Pontes está en mínimos históricos de funcionamento. O que podería ser unha situación puntual polas condicións climatolóxicas, un ano de auga e vento, e polo efecto da crise, baixada no consumo, pode converterse en algo habitual nos próximos tres anos; pois o Goberno do Estado (PSOE) está a piques de publicar un Real Decreto que obrigará a consumir o carbón autóctono, sobre todo no Bierzo, Asturias e Aragón, en prexuízo do carbón importado que se consume nas Pontes, que produce un quilowatio máis barato e menos contaminante.
Asemade, ante o incremento de stock de carbón autóctono sen consumir, o Goberno do Estado aportou, dende xullo do ano pasado, uns 200 millóns de euros para que a empresa pública Hunosa comprase os excedentes e esta situación non tivese repercusión nas comarcas mineiras do Estado. Curiosamente agora, no caso de Galiza, non se prevé ningunha compensación.
Con matices diferentes, mais baixo o denominador común da intervención política, vemos como outro sector produtivo, o marisqueo na ría de Ferrol, do que viven uns 544 mariscadores/as, padece o desleixo prolongado dos diferentes gobernos que pasaron polo Estado, tanto PSOE como PP, coa compracencia do goberno da Xunta, que manteñen a Ría, onde hai uns anos producíase o 30% da ameixa babosa de Galiza e hoxe non chega ao 10%, polas desastrosas condicións ambientais nas que está, sen saneamento, o que provoca que a metade dos bancos marisqueiros sexan catalogados como zona C, que imposibilita o seu consumo en fresco.


Temos que lembrar que xa polo ano 1992, o daquela presidente da Xunta, asinou nun documento público denominado Plan Especial para Ferrol e a súa Comarca, semellante en promesas e resultados ao actual Plan Ferrol, no que a execución das obras para o saneamento integral remataría no ano 1995; hoxe, quince anos despois, continuamos igual. Por iso, o prioritario ha ser enfrontar esta situación e solicitar que se poida traballar en sectores como o Naval, Eólico, Térmica de As Pontes e o Marisqueo, algún deles estratéxico e asentados na comarca. É dicir, defender o que xa temos, aquilo que nos capacita para manter e impulsar a economía comarcal e, logo, ver en que outros sectores poderíamos medrar e aproveitar novas oportunidades. O que non é posíbel nen viábel é primeiro destruir emprego e logo, sen continuidade e nun auténtico deserto industrial, pretender renacer das cinzas sen custes sociais. As traballadoras e traballadores, a mocidade... en definitiva, o conxunto da poboación de Ferrolterra, non pode agardar.

diariodeferrol
(*) Fernando Branco Parga é delegado Sindical da CIG-Endesa e membro da Executiva Comarcal do BNG

domingo, 11 de abril de 2010

Como sempre, estamos ante un veto político. (Faí xa dez anos)

 E-1432/99


Esta foi unha resposta a unha interpelación de Camilo Nogueira,cando estaba no parlamento europeo,onde se recoñece que sempre  utilizse a Astano como moeda de cambio.


 ¿Qué motivos pueden justificar la prohibición de que Astano continúe su actividad tradicional de construcción naval, actividad en la que siempre ha desempeñado un papel puntero?

¿Cómo afectará a la actual producción de Astano un cambio de situación, en caso de que se privatizara? En este supuesto, ¿podría volver a emprender sus actividades en el sector de la construcción naval?


Como sabrá Su Señoría, Astano es uno de los astilleros de propiedad pública que existen en España y se dedica a la reparación de buques y a la construcción en alta mar de plataformas petrolíferas y estructuras similares. Sin embargo, Astano lleva desde 1987 sin dedicarse a la construcción naval.

En España, en estos últimos años, los astilleros de propiedad pública han conocido una serie de planes de reestructuración que han contado con sustanciales ayudas estatales al haberse podido acoger a exenciones a las normas por las que habitualmente se rigen dichas ayudas en el sector de la construcción naval.

Como parte del paquete de ayudas aprobadas y de conformidad con la Directiva 90/684/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1990 sobre ayudas a la construcción naval(1), la Comisión autorizó en 1991 la concesión de una ayuda para compensar unas pérdidas que ascendían a 126 779 millones de pesetas. Para minimizar las posibles distorsiones a la competencia intracomunitaria, la Comisión aceptó que como contrapartida Astano cesara toda actividad de construcción naval.

Ello equivalía a un cierre, tal como habría sido necesario en caso de haberse concedido una ayuda por reestructuración. De conformidad con la decisión de la Comisión el astillero debía pues permanecer cerrado para toda construcción naval por un período de diez años, hasta marzo de 1997.

Posteriormente, en 1997, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1013/97 del Consejo de 2 de junio de 1997 sobre ayudas a determinados astilleros en curso de reestructuración(2), la Comisión aprobó con carácter excepcional un último paquete de ayudas basado en el plan al que hace referencia Su Señoría que, al igual que el aprobado en 1996, ascendía a un total de 318 112 millones de pesetas. En virtud de dicho plan se pretendía restaurar antes del 31 de diciembre de 1998 la viabilidad de los astilleros mediante una reducción de plantilla, la inversión y la mejora de la productividad.

De acuerdo con la decisión de la Comisión, la aprobación de las ayudas dependía de varias condiciones en materia de capacidad y limitación de la producción. Por su parte el Gobierno español se comprometía a no reiniciar las actividades de construcción naval en Astano, pero a cambio de proseguir con la reparación y con las construcciones en alta mar, incluida la de almacenamiento de producción flotante y buques de descarga) sin recibir ayuda alguna relacionada con ningún contrato de conformidad con la mencionada Directiva.

Independientemente de las sucesivas enmiendas de la Directiva 90/684/CEE, ésos siguen siendo los términos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo de 29 de junio de 1998 sobre ayudas a la construcción naval(3) al que se refiere Su Señoría. De todos modos, ningún cambio en la propiedad de Astano tendría por qué afectar a las restricciones que se le han impuesto a sus actividades.
13 de septiembre de 1999


(1)    DO L 380 de 31.12.1990.
(2)    DO L 148 de 6.6.1997.
(3)    DO L 202 de 18.7.1998.

Astano e as “axudas ilegais”

É necesario aclarar totalmente o asunto das axudas ilegais e para iso, hai que fixarse na frase da nota de prensa de Europa Press que indica (nos xornais é algo que se está obviando pero, podedes atopala enteira en Pórtico de Astano):

“El comisario de Competencia recuerda que en 2004 la Comisión declaró ilegales las ayudas públicas por valor de 864 millones de euros concedidas a Izar y ordenó al Gobierno recuperarlas de los astilleros beneficiarios.”
Desta frase é imprescindible fixarse nas palabras “astilleros beneficiarios” e é imprescindible porque tal e como se indica, cada estaleiro terá que devolver a súa parte de axudas recibidas e isto non o di Rumbo 21, isto é o que precisamente defendeu Joseba Aitor Echebarria Sáenz-Profesor titular de dereito mercantil da Universidade de Valladolid despois de facer un largo traballo por petición da Consellería de Industria do goberno bipartito para aclarar as axudas recibidas por Astano.

O profesor Joseba, nas Xornadas Técnicas e Estratéxicas sobre o Sector Naval que realizou Rumbo 21 hai practicamente un ano no Campus de Esteiro da Universidade da Coruña, esfiou punto por punto todas as axudas que foron concedidas polo goberno do estado (que sería a quen habería que devolverllas!!!) e neses datos de axudas para estaleiros, Astano non aparece nomeado en ningunha, excepto na que indica que Astano foi mercada xunto a Juliana, Cádiz,…, por parte da Bazán (creación de Izar) cunha axuda de 56 millóns de euros, que é a única das axudas que o estado non presentou desagregada por estaleiros para o seu posible estudio, pero que os datos económicos cós que se conta, demostran que Astano era a única desas empresas que non tiña un balance negativo e que, por tanto, “case seguro, 99,9% de posibilidades” tampouco recibiu axuda desta última.

Todos estes datos son moi importantes, xa que no fondo da cuestión está  subxacente a inxustiza de que pagamos xustos por pecadores, é dicir, falando claramente, novamente para o estado foi máis importante o número de votantes que ten Andalucía que o número de votos que se puideran obter en Galicia e ademais, contaron coa compracencia dos sindicatos nacionais que exerceron unha falsa defensa da empresa pública, xa que, se é a súa principal batalla,

¿por qué a toleraron en Juliana, Manises,…? Ten fácil resposta, porque a forza social e económica dos seus traballadores no seu entorno era moito menor e polo tanto, non significaría perder moitos votos, é dicir, cando non representes nada -camiño que estamos a seguir con Astano- xa faremos o que nos dea a gana. Todos eles, condenaron a Astano a dedicarse unicamente ao sector militar (nin sequera pode fabricar nese 20% de construción civil) e permitiron que sen embargo, empresas que si recibiran esas importantes cantidades en axudas ilegais, puidesen non so fabricar en civil, senón que a carga de traballo militar da Bazán de Ferrol se repartise con eles (Puerto Real).

Dende Rumbo 21 non lle desexamos baixo ningún concepto unha mala situación ao resto de estaleiros do estado e defendéndomos a solidariedade cós traballadores, pero o que si que temos claro e que non se pode permitir que nun lugar sempre obteñan tódolos beneficios (a pesares de ser os verdadeiros beneficiarios da axudas ilegais) e que na nosa esquina do mundo sempre se nos estea a infrautilizar e reconverter sen ningún tipo de futuro para as nosas comarcas e a nosa mocidade. Os datos de preto de 18000 parados e máis de 20000 mozos e mozas emigrados non nos van deixar parados ante algo de xustiza.

Por último, recordar que membros de Rumbo 21 cós datos expresados anteriormente, desprazáronse a Bruxelas para entrevistarse coa comisaria para a competencia que ocupaba ese cargo antes do nomeamento de Joaquín Almunia e ante as explicacións aportadas e o contexto de crise mundial, a súa resposta foi:

“entendo totalmente a súa reclamación coma algo xusto e dende a Unión Europea poderíamos atopar algunha saída ao problema, pero para iso, ten que ser o goberno do estado español o que nolo solicite”. O que non é de recibo é que agora, cun comisario español e un presidente español na Unión Europea, os datos se entreguen deste xeito amedrentador e non se continúe coa liña de traballo da comisaria anterior!!! Qué é o que pasa neste pais?!
Astano non debe nada ao Estado, é o Estado o que lle debe todo, é o Estado e nomeadamente o presidente do goberno o que ten que facer cumprir a súa palabra parlamentar e solicitar a fin do veto, basta xa de mentiras (Pepe Blanco dixo nas súas declaracións en Fene xusto o contrario do que agora ratifica Almunia: ninguén do goberno español púxose en contacto para solicitar a fin do veto).
Por favor, esquézanse de votos e póñanse a traballar, por que Rumbo 21 aí estará para pedir o que a Ferrolterra lle pertence, un estaleiro produtivo e un futuro para as súas xentes!!
Édgar Vigo.
PUBLICADO POR RUNBO21

http://oferrado.caamouco.net/?p=409=gl