jueves, 30 de diciembre de 2010

Ferrol, Eume y Ortegal, entre las comarcas más envejecidas del arco atlántico

Las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal perderán un 2,1% poblacional, esto es, unos 4.000 residentes, durante el próximo quinquenio. Así se desprende de un estudio elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE) para el periodo 2010-2015, y que vaticina que Galicia sufrirá de media un decrecimiento poblacional del 0,6%.

Según el informe, las tres comarcas registrarán casi el doble de defunciones que de nacimientos. En cifras, esto supone una población envejecida con 7.336 nacimientos frente a 12.555 fallecidos, es decir, un crecimiento vegetativo negativo en 5.219 individuos.
El índice de envejecimiento, que mide la relación entre la población de más de 65 años con respecto a la menor de 20, alcanza en Ferrolterra, Eume y Ortegal uno de los valores más altos del arco atlántico, pasando, en los próximos cinco años, de 161,8 a 167,1; una estimación que solo superaría el área de la Costa da Morte, con un índice del 190 en el 2015.


A fecha 1 de enero del 2010, las tres zonas sumaban un total de 200.161 habitantes, mientras que en el 2015, según el estudio, descenderá a los 195.887.

martes, 28 de diciembre de 2010

Sen visión de futuro

Da moita pena leer o artifo de Ramón Yañez que hoxe publica ;La Voz de Galicia,e da pena porque ten moita razón.Acerta en moitas cousas,sobre todo en calificar  de extrema gravidade a situación na que se vai atopar a bisbarra.

Todolos puntais económicos nos que se sostén  Ferrolterra están máis que entredito.As centrais térmicas ,nas que agora Nin Enel,ni Gas Natural van a realizar inversios, porque xa non son tan retabeis,e poderan operar con bastante menos personal.Afectandotamén  aos camioneiros,e sectores como o hosteleiro,etc...
Logo temos tamén no sector eólico,varios expedentes de regulación de emprego,moitas das empresas xa reducen persoal ou cerraron,e por moito que digan o concurso eólico galego,so será unha tirita nunha grave hemorraxia.

O outro gran piar de emprego,"la Bazán",ten a sua carga de traballo "os días contados".Cada día que pasa xa non é preciso algún empregado das"compañias",e chegará o día en que os de Navantia,esten de brazos cruzados.
Como dicían desde CCOO,"estamos en la Formula 1 del Naval",non lles era preciso ter acceso ao mercado civil.

O tempo aínda que tarde sempre da e quita razóns.Os sindicatos conqueriron desvaecer a forza que tiñan na sociedade civil.Gañaronno a pulso.Os sindicatos non está interesados en fortalecer empresas,senon en obter prexubilacions e subidas salariais.

¿Que lles importa a elles ISO QUE CHAMAN PRODUCTIVIDADE?.Ou que unha empresa seña ou non  COMPETITIVA.....
Dalles absolutamente igual.

E aos feitos nos remitimos.Se un país estivese dirixido pola masa sindical,entraría sen nenguna dúbida en quebra técnica.

Os estaleiros públicos,non teñen previsto firmar nengún contrato.¿E que é o que se lles ocurre?.¿Que lle demandan ao estado...?


A sexta fragata F100.Un barco "para aguar las penas",para ir tirando.¿É ISO VISIÓN DE FUTURO?,
¿e despois?.Malo será que non estemos xa prexubilados......dirán algúns.
Lástima que o estado non teña 800 millóns de euros pra calmar os ánimos destes iluminados,e nunca se contrate ese barco.Ademais se firmase un contrato con outra armada,sería moi probable que o barco case non se fixese aquí.

Esa é a realidade.

Por outro lado temos unha cidadanía anestesiada, incapaz de movilizarse pra defender o seu."A ver si me dan alguna paguiña",o "una ayuda familiar...".
Ferrolterra,vaíse soster polo "colchón familiar".Mentres os país teñan a pensión,os filllos ficarán na casa porque non teñen outra cousa,en último lugar terán que marchar,como dentro de pouco lles vaí pasar aos compañeiros de Galicitio,Atenasa,Gabadi....
Eche o que hai.

A crise económica e social de FerrolterraFerrolterra está a sufrir un dos períodos recesivos máis duros da súa historia. O ciclo contractivo, que na ría de Ferrol comezou xa hai tempo coa primeira reconversión, a mediados dos anos oitenta do pasado século, tinguiuse de cores moi escuros no comezo do novo milenio cando, no ano 2004, foi asinado un novo acordo de reconversión entre os sindicatos maioritarios -CC.OO. e UGT- a patronal SEPI e a Unión Europea que obrigaba a saír do mercado da construción naval civil ata o ano 2015 ao estaleiro Astano, un dos principais motores de xeración de actividade e emprego da bisbarra ferrolterrán.

Ademais, a bisbarra ferrolá está a ser gravemente atinxida neste segundo lustro de século polo retraso na dotación de infraestruturas de transporte ao porto exterior de Caneliñas -camiños de ferro e plataforma loxística de Mougá- imprescindibles pra convertilo nunha auténtica plataforma marítima de transporte intermodal, pola nova regulamentación sobre o consumo do carbón que atinxe seriamente á viabilidade do propio porto exterior, ao sector de transporte e á xeración de enerxía eléctrica nas centrais das Pontes, e polos retrasos do concurso eólico e a adxudicación final a empresas sen vinculación efectiva nin plantas de produción en Galicia.

Ora por decisións do governo central, ora por decisións do governo autonómico, os sectores marítimo, naval e enerxético, piares fundamentais pra o futuro desenvolvemento ferrolterrán, están a ser postos en tea de xuizo sen que se produza reacción cidadán diante de tanto aldraxe. Ferrol está adormecido e non é quen de espertar do seu letargo. A súa poboación, avellentada e atordoada polos sucesivos expedientes de reconversión, non é quén de arrepoñerse e os partidos políticos maioritarios e sindicatos afíns, co seu silencio, parecen bendecir este triste sino.

É triste que perdamos a memoria do que fomos. E triste que as forzas máis vivas e noutrora mobilizadoras da cidadanía ferrolá fiquen caladas mentres as nosas posibilidades de futuro se esfarelan, mentres o saber colectivo da cidade na área da construción naval, tanto no eido off shore como na construción naval militar como na fabricación de turbinas se vai esvaecendo a base de prexubilacións e xubilacións definitivas dos enxeñeiros, delineantes, técnicos e operarios expertos que fixeron da nosa cidade e das súas empresas Bazán e Astano marcas prestixio internacional na construción naval mundial. É certo que construción naval na ría de Ferrol, ao longo de todo o século XX, deixou en segundo plano os aspectos de racionalización de procesos, organización, control da produción e control de custos. A falla de capacidade directiva para resolvelos -Bazán e Astano tiveron enxeñeiros e tecnólogos de primeiro nivel nos eidos da definición técnica, pero malos xestores en orgaización, procesos e control- e o encastelamento sindical nunha actitude inmobilista e pouco flexible, impediron a modernización do sector nos últimos trinta anos.


A anterior dirección de Navantia non foi quén de acadar os obxectivos do plano estratéxico 2007/2011. Os novos xestores deben ser os responsables de impulsar un proceso de modernización tecnolóxica e orgaizativa que permita definir e fabricar novos produtos, diminuír os custos fixos e tecer redes de colaboración máis efectivas e transparentes coas empresas auxiliares. Os sindicatos no deben ficar ao marxe, polo contrario, deben implicarse nunha actitude máis pro-activa, favorecendo a flexibilidade e transladando aos seus afliados a idea de que se a empresa non aumenta a súa produtividade non é competitiva, se non é competitiva non hai mercado, se non hai mercado non hai negocio, e se non hai negocio non hai emprego nin salarios. 

Desacóugame moito a constatación dun estado de ánimo xeralizado, de derrota, que o penetra todo, que estende o bulo de que o sector naval non ten futuro, e que a única solución e a prexubilación. Algúns din que cos nosos salarios non podemos construír barcos ¡Non é certo! Alemaña é hoxe o principal construtor europeo, Noruega é o principal foco da tecnoloxía off shore en Europa e Dinamarca está a liderar a construción de plataformas de soporte para torres eólicas mariñas. En todos estes países as condicións de vida e os salarios son moito máis altos que os españois. Acontece o mesmo en Asia con Xapón e Corea. O problema non son os salarios nominais, senón a relación entre o que se cobra e o que se fai.

É imprescindible aumentar a produtividade do factor traballo, porque é moito máis baixa en España que nos países nos que a construción naval funciona. A responsabilidade cómpre en primeiro lugar aos que dirixen, aos que deberían orgaizar e non teñen capacidade, non queren ou non saben pero, tamén ás orgaizacións sindicais que non poden seguir a pasar do problema sen querer ver as ameazas que atinxen ao sector, sen ter en conta a precaria situación patrimonial da empresa e sen implicarse a prol dos procesos de maior flexibilidade, incremento da produtividade e innovación tecnolóxica.
lavozdegalicia.es

lunes, 27 de diciembre de 2010

Los astilleros vigueses cederán tecnología a Brasil solo si construyen el 30% de sus barcos

L. PIÑERO - VIGO La industria petrolera brasileña tanteó ayer a los máximos responsables de los astilleros vigueses para convencerles de que participen en la construcción de la nueva flota de Transpetro, filial de transporte marítimo de Petrobras. En la reunión, convocada por la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, se plantearon diferentes líneas de colaboración que por el momento están muy alejadas de los intereses de unos y otros.
El director marítimo de Transpetro, Agenor César Junqueira Leite, propuso a José Francisco González Viñas (Barreras), Manuel Rodríguez (Rodman MetalShips), José Luis Méndez (Vulcano) y Marcos Freire (Factoría P. Freire) que montasen un astillero en Brasil para poder construir parte de la flota para Petobras en su país o la transferencia de tecnología.
Ante esta solicitud, el presidente del astillero Barreras, González Viñas, explicó a la comisión brasileña que el deseo de los astilleros de la ría era seguir trabajando en Vigo y recordó que instalar un astillero nuevo "es algo que lleva cierto tiempo" y propuso que la transferencia de tecnología se realizará siempre que el 30% de los buques de una determinada serie se construyan en astilleros gallegos.
"De otra manera es imposible llegar a un acuerdo de colaboración", explica González Viñas, quien aseguró que su empresa y el resto de los astilleros de la ría "no tienen intención de ceder el conocimiento a terceros sin compensaciones".
Acuerdo
"Llegaremos a acuerdos si podemos construir en nuestras gradas, a partir de aquí vendrá la transferencia tecnológica y de mano de obra. Pero al menos el 30% de las unidades de cada serie tenemos que construirlas aquí". González Viñas aseguró que los acuerdos tienen que estar regidos "por el principio de dualidad" para que "se combinen los intereses de las dos partes".

El presidente de Barreras afirmó que para que los astilleros gallegos puedan trabajar en Brasil es necesario "un acuerdo entre el Gobierno brasileño y la Xunta en el que sienten las bases de colaboración"
El presidente de Rodman MetalShips, Manuel Rodríguez, hizo una propuesta similar. "Al menos los cabezas de cada serie de buques deben construirse por los astilleros vigueses y el resto en Brasil", dijo.
Manuel Rodríguez explicó a la delegación brasileña que "la ría de Vigo supone el 50% de la construcción naval en España" y añadió que los astilleros están capacitados para sacar adelante cualquier encargo. "Si eso se pueda hacer, nosotros lo podemos hacer", enfatizó.

sábado, 25 de diciembre de 2010

O final,o tempo sempre da a razón.

Xa non haberá máis brotes verdes,xa non cola.
Xa non haberá máis despilfarros como o Plan E, pra gastar miles de millóns en parques inutiles e cambiar farolas por cambiar.
Zapatero agora recoñece que nos agardan 5 anos de paro e vagoas.
Non hai solucions a vista,os únicos remedios que lles quedan será subir outra vez impostos,e máis recurtes sociais,coma reduccións de soldos,conxelacions de pensions,etc....que a clase media pague a sua ineptitude.

Esa é a saída social da crise,e todo por non afrontar a tempo a realidade a que se ía  atopar.
Mentiron coma cando dixeron que ían revisalo veto do estaleiro,e non fixeron nada.
Agora que lles volvan a votar....viernes, 24 de diciembre de 2010

¿HASTA CUÁNDO SEGUIREMOS ASÍ?


E-mail Imprimir PDF
Que nuestra ciudad entró en caída libre hace unos años y que, desgraciadamente, todavía hoy no se puede vislumbrar el final de esa situación, es algo de lo que nadie puede dudar. Aunque y cierto es también, que si hoy y después de tantos años, no se puede divisar la salida del túnel en el que estamos metidos, es y nadie lo podrá poner tampoco en duda, debido a que no tuvimos quién  supiese y se atreviese, a defender la ciudad ante quienes tuvieron y tienen las competencias suficientes para cambiar el rumbo de las cosas. Y como ni se hizo ni se hace, es por lo que  la pasada semana alce la voz invitando a la creación de una gran plataforma ciudadana, que al margen de quienes tanto y tantas veces engañaron al pueblo, pueda ser la viva voz de una sociedad que, lejos de lamentarse, de verdad inicie el camino de la reivindicación que ponga fin a ese ninguneo permanente del que es objeto nuestro Ferrol.

Y ese ninguneo o tomadura de pelo colectiva –como vds. mismos prefieran calificarlo– que desde hace años padece la ciudad, ahora tiene su punto de inflexión en el llamado Plan Ferrol. Un Plan, del que hay que decir, a pesar de quienes –legítimamente–  le defienden, que para lo único que sirvió hasta el momento fue para hacer de frontón de las diferentes administraciones ante la ciudadanía. El Plan Ferrol, al igual que los anteriores planes como la ZUR, la ZID o la ZPE, se creó para ser dinamizador de la economía de Ferrolterra, y con ese compromiso, se pronunció en la ciudad el 23 de Mayo del 2005, la en aquel entonces Vicepresidenta 1ª del gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega.
Sin embargo, hoy y después de cinco años y medio de aquel pronunciamiento, poco más tarde ratificado por el, también en aquel entonces, ministro Montilla, podemos observar que todo lo dicho no fue más que un velo tras el que ocultar la doble moralidad que algunos políticos demostraron hasta ahora tener con esta tierra. Y es que la dinámica empleada, fue y sigue siendo, la de dejar caer de vez en cuando unos millones para..? y luego, a esperar tranquilamente a que aquellos que de verdad se benefician de esos millones, sigan dándole sus bendiciones y con su actitud, continúen frenando cualquier atisbo de reclamación ciudadana. De verdad, esto no hay por donde cogerlo, y si no, fíjense vds.

En Junio del año 2005, (recién creado el Plan Ferrol y cuando también nace la Asociación Impulsora) la ciudad tenía 76.755 habitantes, y hoy, como digo, después de cinco años y medio, Ferrol y con todo ese Plan que iba a hacer maravillas, tiene 73.623 y bajando. Éramos una ciudad que en aquel entonces tenía 50.967 personas dentro del abanico de población activa, y hoy tenemos 47.352. Somos una ciudad en la que la cifra de jóvenes de entre 18 a 35 años, se redujo en 3.375 personas en estos años de implantación del Plan. Vivimos en una ciudad en la que y en ese mismo periodo de tiempo, pasó de 5.812 a 7.072 parados, y eso, sin contar a los prejubilados, que aún siendo unos parados de lujo, no dejan de ser unos parados más.
Y estos, los de los años 1999 y 2005 de las antiguas Astano y Bazán, llevarían al Ayuntamiento de Ferrol hasta los 8.540 desempleados. Y eso, en un Ferrol con 3.132 habitantes menos.

Somos una ciudad y esto ya es súper grave, en la que los mayores de 65 años en Junio del 2005 significaban el 22 % de la población, y ahora, después de estos cinco años y medio de “revitalización industrial” gracias al Plan Ferrol, esa misma franja de edad alcanza el 23,93 %, lo que equivale a 17.623 personas. Y si digo que este dato es súper grave, es porque –según los sociólogos – cuando una ciudad supera el 14 % en este apartado, se entiende que la ciudad en cuestión tiene un grave problema, y nosotros, insisto, estamos en estos momentos en el 24 %.

Por lo tanto, estamos ante una ciudad en la que desde que se puso en práctica su “Plan Salvador”, todos los valores se muestran de forma negativa. Y claro, ante esta realidad, uno se pregunta ¿Cómo puede haber alguien que todavía defienda el Plan Ferrol? ¿Dónde están los beneficios que éste Plan iba a reportar a Ferrol y comarcas? Francamente, todo esto no es fácil de entender.

No, no lo es, como tampoco lo es, el que estando como está, la situación por estas comarcas con un aumento del 10 % (según la Xunta) de parados más que el pasado año por estas fechas (a 1 de diciembre más de 17.300 parados) y con 1250 afiliados menos a la Seguridad Social en ese mismo periodo, la Asociación Impulsora del Plan Ferrol no tenga otras preocupaciones que la de formar parte del Comité Territorial de Emprego y de seguir organizando los dichosos cursos de formación. Dios mío ¿Qué tendrán los cursos de formación?

La sociedad ferrolana, a la que desde esta tribuna le deseo una feliz Navidad, tiene que entender que lo que está pasando en esta ciudad ni es lógico ni normal, y como se sale de lo sencillamente razonable, es por lo que es necesario hacerle ver a los diferentes agentes que no pueden continuar con esa dinámica.
Ferrol no está en condiciones de seguir desangrándose y por ello, necesita un compromiso mayor y verdadero por parte de todos sus agentes.

jueves, 23 de diciembre de 2010

HESS adjudica un nuevo contrato a Dragados Offshore Puerto Real

Puerto Real (Cádiz), 7 de Diciembre de 2010.
La empresa Dragados Offshore ha conseguido firmar dos contratos con empresas internacionales que le permitirán contratar en los picos más altos de actividad unos 1.5000 trabajadores, según ha informado la web informacionbahia.es.

HESS Dinamarca ha adjudicado el contrato para el proyecto South Arne Phase 3

 El alcance de contrato, que cubre la expansión del campo existente South Arne en aguas de Dinamarca, incluye Ingeniería, Compra y Construcción (EPC) de dos plataformas de cabeza de pozo, con un peso máximo de 1.600t y de 1.350t respectivamente, así como los dos jackets de apoyo de esta plataformas, con un peso máximo de 2.600t cada uno.
La ingeniería de detalle, dentro del alcance global del contrato EPC, será desarrollado por KBR desde las oficinas de Londres, bajo supervisión de Dragados Offshore.

El Proyecto comenzará de inmediato y la ventana del sailaway de los diferentes elementos esta fijada entre Abril y Junio 2012. Este plazo incluye un periodo de 7 semanas de commissioning de las plataformas dentro de la planta de Puerto Real.

Durante la etapa de construcción del proyecto requerirá de una media de 400 operarios con picos de 700.

domingo, 19 de diciembre de 2010

Las obras que negocia Navantia para Ferrol excluyen construir los barcos en la ría

Se avecinan tiempos difíciles para los trabajadores del naval ferrolano. Lo asumen abiertamente los responsables del principal motor de esta industria, Navantia, los empresarios de firmas complementarias y los representantes de los trabajadores. La compañía pública no deja de intensificar la vía comercial para intentar lograr nuevos encargos que eleven la ocupación en los astilleros de la ría, pero a la gran competencia del mercado, a la crisis económica y a la reducción de los presupuestos militares se une ahora otra dificultad más: la mayoría de los países con proyectos para dotarse de nuevos barcos llaman a las puertas de Navantia para comprarle la tecnología pero establecen que los navíos tienen que hacerse en sus territorios.
Por ello, todas las ofertas presentadas por la empresa pública en el panorama internacional en el caso específico de los buques anfibios -la empresa que preside Aurelio Martínez tiene grandes expectativas puestas en el Juan Carlos I - son para el diseño y la transferencia de tecnología. Sin embargo, en el caso de lograr alguno de estos pedidos, no generaría ocupación en la construcción de barcos. Navantia aspira a vender el diseño de cuatro megabuques a Rusia, aunque prácticamente la DCN francesa tiene ganado ese contrato; de uno a Sudáfrica con opción a un segundo, y otro a Turquía, que se resolverá en mayo del próximo año. También la India abrirá un concurso en el 2011 para dotarse de cuatro barcos anfibios, al que ya ha invitado a participar a Navantia, al igual que Brasil, que está interesado en adquirir uno.
Aunque Navantia se hiciese con alguno de estos encargos, ninguno de estos buques se fabricaría en la ría.
Para otro tipo de navíos la situación es similar. Canadá ya ha pedido a Navantia un estudio para determinar cómo se adaptaría el buque de aprovisionamiento Cantabria a sus necesidades. Competirá por un encargo para el diseño y la transferencia de tecnología con un astillero alemán, pero el navío, una vez más, se hará en el territorio del país contratante.
Una excepción
Este panorama que preocupa especialmente a los trabajadores, tanto de la plantilla principal como de las firmas auxiliares, que son las primeras que están padeciendo la caída en la ocupación, tiene una excepción: el caso de Arabia Saudí, que está interesada en la construcción de 12 fragatas. Una delegación militar visitó recientemente el astillero, aunque el grado de avance de las conversaciones se encuentra en una fase inicial y, como en la mayoría de los casos mencionados, sería necesario un acuerdo entre países para que se materializase el encargo.
A partir del 2011, Navantia Fene-Ferrol se quedará con la construcción de dos buques anfibios para Australia y la F-105.

sábado, 18 de diciembre de 2010

Barreras activa un ERE para 20 empleados en diciembre

L.PIÑERO - VIGO El astillero vigués Hijos de J. Barreras activó un ERE temporal durante diciembre para 20 de sus 130 trabajadores del astillero por falta de carga de trabajo. La medida afecta a varios departamentos como a la oficina técnica, a la de producción y al departamento a de aprovisionamiento.
Estos trabajadores estarán en situación durante el mes de de diciembre y a principios de cada mes la empresa presentará un nuevo ERE de acuerdo con las necesidades de producción.
El astillero vigués tiene en la actualidad un solo buque en grada y dos en fase de armamento en los muelles que se encuentran en avanzado estado de construcción. En los próximos días de botará el ferry que todavía permanece en tierra y en ese momento las gradas del mayor astillero de España quedarán desiertas en espera de nuevos pedidos.

El astillero negocia en estos momentos nuevos encargos, entre ellos un ferry de 200 metros de eslora para la naviera canaria Armas, aunque el contrato todavía está pendiente de firmarse. Además, Barreras ha presentado hasta una docena de proyectos a diferentes navieras y espera que en las próximas semanas se pueda concretar alguno.
Industria auxiliar

La situación de los astilleros de la comarca de Vigo ha afectado de lleno a la industria auxiliar naval que continúa presentando expedientes de regulación. En estos momentos se encuentran regulados 1.000 de los 4.000 empleos que tiene el sector en la provincia, esto es el 25% del total. A finales del mes de junio el número de trabajadores inmersos en un ERE en el naval era de 265.
Este sector perdió ya en el último año a la mitad de sus efectivos pasando de una plantilla total de 8.000 empleados a 4.000. Pero la situación, según fuentes sindicales, no va a terminar ahí ya que en los dos próximos meses se espera que las regulaciones de empleo afecten al 50% de los trabajadores de las auxiliares.

El responsable del naval de CC OO, Ramón Sarmiento, califica la situación del sector de "brutal" y achaca el fuerte incremento de los ERE a los impagos por parte de los astilleros a sus contratas.
"La situación concursal de Factoría Naval de Marín, la preconcursal de Vulcano, la disolución de MCíes y los retrasos en los pagos por parte de Barreras han puesto al sector en un escenario límite", asegura Ramón Sarmiento.

Este sindicalista cree que el sector puede recuperarse en seis meses "porque hay buenas perspectivas" pero asegura que las administraciones deben mantener el tejido industrial de las empresas auxiliares del naval con formación para los trabajadores en regulación y con ayudas a los astilleros.
"Todos los países europeos ayudan a sus astilleros de una forma u otra. Alemania, por ejemplo, no ayuda directamente a la construcción sino que lo hace subvencionando a los equipos que se montan en los barcos. De esta forma el precio final del buque es inferior y por tanto más competitivo en un mercado dominado por las empresas asiáticas", explica Sarmiento.

Alerta de que si no se aplican estas ayudas a la construcción naval se verán muchos trabajadores afectados. "Un barco de 100 millones se invierten 2 millones de horas de trabajo con lo que se distribuye entre un buen

viernes, 17 de diciembre de 2010

El BNG asegura que el Gobierno carece de nuevos contratos para Navantia

El Gobierno Central dice carecer de nuevos contratos para los astilleros de Navantia en la ría ferrolana y reconoce que solo asegura carga de trabajo plena para sus dos plantas durante este ejercicio. Así lo sostiene el BNG, tras recibir una respuesta parlamentaria a una iniciativa del diputado Francisco Jorquera en torno a la situación del sector naval en la comarca.
A raíz de esta contestación, el portavoz del BNG en el Concello de Ferrol, Xoán Xosé Pita, ha reiterado, por medio de un comunicado, la «necesidade» de levantar el veto a la construcción naval civil en Navantia Fene. Al mismo tiempo, insta al Ejecutivo a «poñer de inmediato enriba da mesa novos contratos que garantan o futuro dos estaleiros máis alá do 2012».
Pita ha sostenido que el Gobierno «non ten interese en reactivar o naval» y lo responsabiliza de la posible «destrución de empregos» a partir de enero.
En su respuesta, el Ejecutivo sostiene que la ocupación parcial de los astilleros está garantizada «hasta mediados del 2014». Los nacionalistas recuerdan que, tras el 2012, «só se traballará na finalización do segundo LHD para Australia».
En su opinión, esta situación representa «un panorama desolador», tanto para el sector naval en general como para los trabajadores de la industria auxiliar.
lavozdegalicia

Navantia directa a la ruina

Tras 6 años,vemos como los representantes sindicales de CCOO y UGT están bastante satisfechos con la situación alcanzada.Eso si´siguen MENDIGANDO la innecesaria sexta fragata que jamás se va a consignar.


Basta ya de querer vivir a de subvenciones,sin querer ser una empresa competitiva.No podemos pasarnos la vida pidiendo que papá estado nos saque las castañas del fuego,tan siquiera tener algo de dignidad.Es penoso que parte de la plantilla este deseando otra reconversión para ver si toca de nuevo la lotería de las prejubilaciones.El gobierno dificilmente podría xplicar esa medida cuando al resto de la sociedad les envía el mensaje de que hay que ampliar la edad de jubilación a los 67 años.

Con las cuentas auditadas,sin ya ayudas estatales, Navantia afronta un desierto en la carga de trabajo.


Las empresas auxiliares,esas de las que solo se acuerdan cuando tienen que acompañar en sus reivindicaciones  a los de Navantia,ya empiezan a buscarse las habichuelas en otras partes del mundo,y será enviando mano de obra formada y capacitada a Sudámerica,a contruir barcos civiles,los mismos que estos dos sindicatos no quisieron apoyar para Astano.

Ahora que solo se lamenten, Navantia va camino de la privatización,o del desmantelamiento.

Su principal cliente,no tiene un duro (la armada española),y en el resto del mundo,la gente no quiere gastar el dinero en costosos barcos de guerra extranjeros,y hasta el 2015,no pueden vender OTROS PRODUCTOS.
El resto de sectores donde quieren implantarse,aún se tiene que desarrollar y tampoco precisa de gran cantidad de mano de obra.Que sigan soñando.

OPINIONES DE LOS SINDICATOS TRAS 6 AÑOS DE NAVANTIA

CCOO:  UN BALANCE RAZONABLEMENTE SATISFACTORIO 

En maio de 2004 as autoridades europeas declaran incompatibles as axudas recibidas por Izar por valor de 1200 millóns de €. Supuña unha quebra técnica a 31 de Decembro e a desaparición de 11 centros produtivos e aproximadamente 31.000 empregos entre directos e indirectos. Comezaba unha loita política, sindical e cidadá contra-reloxo que terminou garantindo:
1. Mantemento de tódolos centros, cos traballos e as contratacións pendentes.
2. Disolución ordenada de Izar sen medidas unilaterais e con presenza sindical.
3. Expediente de prexubilación para traballador@s maiores de 52 anos e respecto ás condicións sociolaborais xa pactadas do resto dos traballador@s.
4. Constitución dunha mesa de negociación co Goberno sobre as problemáticas da Industria Auxiliar.
5. Investimentos en I+D+i para o mantemento e mellora das capacidades tecnolóxicas
6. Adopción dun modelo integral de prevención de riscos laborais.
Durante estes seis anos Navantia gozou das súas maiores cotas de contratación militar xa non soamente interna senón internacional (Australia, Noruega, Venezuela). A área de Reparacións mantense en postos de liderado europeo e en cifras record de ocupación e facturación.
Pero como nunca a alegría é completa, debemos denunciar que hai importantes compromisos incumpridos como un Plan Industrial que nos garanta a potenciación do Área Turbinas e, o mais urxente a día de hoxe, a concreción da tan necesaria sexta fragata. A pesar disto, para CCOO o balance dos efectos derivados do acordo SEPI/IZAR/Federacións Sindicais de 16 de Decembro de 2004 é razoablemente satisfactorio porque se foi importante o alcanzado no acordo aínda mais valor merece polas circunstancias en que se alcanzou.
(*) I. Naveiras é secretario  DE CCOO

 

UGT : LA SALVACIÓN DE LA QUIEBRA Y EXPECTATIVAS INCUMPLIDAS

 

El 16 de diciembre de 2004 se alcanza el acuerdo de crear un nuevo grupo público de astilleros que se dedicarían como línea principal de negocio a la construcción militar, aunque manteniendo como secundario las especializaciones que cada astillero tenía en ese momento. Por otro lado se privatizan otro paquete de astilleros con la garantía de carga de trabajo para poder seguir adelante.
Nuestra valoración de aquel acuerdo es sin duda muy positiva, ya que en aquel momento era el único medio de salvar los astilleros de la quiebra, garantizando carga de trabajo y un futuro que en aquel momento se veía  interesante, tanto para Navantia como para los astilleros que se privatizaron. A día de hoy vemos que  no se cumplieron las expectativas creadas, ya que Navantia, si no se remedia, en muy poco tiempo se quedará sin carga de trabajo, tampoco se cumplió con lo comprometido en dicho acuerdo en referencia al plan industrial de la compañía, ni en lo referente a la propia especialización de cada uno de los centros.
En todo caso vemos que esto es consecuencia entre otras cosas de la crisis que hay a nivel mundial, y pedimos a la dirección de la compañía que realice los esfuerzos necesarios para poder mantener la ocupación a niveles similares a los años anteriores. Para ello solicitamos que se construya la fragata F-106 comprometida, sin renunciar a cualquier tipo de contrato que pueda surgir aunque no sea militar.
(*) josé Rico es representante de UGT y presidente del comité de empresa de Navantia Fene


USTG: TOMAR CONCIENCIA DA GRAVIDADE DA SITUACIÓN 

Os Acordos entre a SEPI e IZAR cos representantes sindicais de USTG, CCOO e UGT de 16 de decembro de 2.004 supuxeron, por unha banda a creación de “Navantia” como referente do sector público dedicado á actividade de construción naval militar integrando os centros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando e Cádiz, así como o Centro corporativo de Madrid  e pola outra crear a “Nova Izar” na que se integraban o resto de centros, Sestao, Sevilla, Gijón e Manises para, nun proceso de disolución ou privatización, superar a situación de quebra dos  estaleiros públicos dedicados á construción naval civil por mor da mala xestión da administración,  a brutal competencia dos  estaleiros asiáticos e a esixencia desde Bruxelas da devolución das axudas aplicadas ilegalmente polo goberno de entón aos estaleiros civís.
Dixemos entón que se trataba do mellor dos acordos posibles e hoxe temos que dicir que tiñamos razón. A nosa teima de conseguir que no Sector Naval público seguisen Astano e Bazán de xeito que a súa síntese fose a mellor garantía para o seu futuro constitúe un obxectivo que se cumpriu, pese ós intentos desde sectores empresariais e políticos nacionalistas de que quedase no sector civil para a súa privatización, que chegaron a que desde a Consellería de Industria da Xunta se pretendera a privatización do centro de Fene e súa venta ao estaleiro de Barreras. O sucedido desde entón cos estaleiros civís privatizados confirma o acertada da nosa posición, que foi referendada pola inmensa maioría dos traballadores.
Sen embargo a día de hoxe desde a USTG, seis anos despois da firma destes acordos de 2004, temos que denunciar que unha parte destes acordos segue sen terse cumprida. O compromiso de carga de traballo referido á construción da sexta fragata F-100, fai que a garantía de carga de traballo non vaia máis alá do ano 2015. Do mesmo xeito, aínda estamos a voltas co plano industrial para impulsar a dinamización da industria auxiliar que permita manter o nivel do seu emprego e, así mesmo, a unificación dos Convenios é unha tarefa pendente.
A responsabilidade desta situación e múltiple e variada: da empresa, que mentres que nalgúns centros se esforza en adxudicar  carga de traballo, en Navantia Ría de Ferrol non só non se adxudica nada se non que se incumpre o pactado.
Dos sindicatos maioritarios, que templan gaitas coa empresa e os seus “colegas” dos Centros localizados noutras Comunidades.
E do goberno estatal, que sigue a actuar desde o punto de vista da rendibilidade electoral e non de rendibilidade industrial e non acaba de compensar as negativas repercusións da reconversión naval en Ferrolterra.
Cremos preciso polo tanto que, na Comarca de Ferrolterra,  tanto desde o ámbito sindical, como do político e do social, se tome conciencia da gravidade da actual situación e en consecuencia, nos dispoñamos a esixir a todos os niveis a dotación urxente  de carga de traballo aos nosos estaleiros, pois como é sabido, sempre foron e serán vitais para o sostemento económico e a xeración  de emprego da nosa Comarca.
(*) josé Francisco Salceda, asinante dos acordos pola USTG

CIG: É XUSTO LEMBRAR 

Seis anos despois dun novo reaxuste da construción naval na nosa comarca, atoparémonos que os seus responsables voltarán a pedir á cidadanía a necesidade da súa defensa como sector estratéxico. Nós, o nacionalismo, tamén estaremos. Mais é xusto lembrar que daquela, antes, e durante a vixencia do Plan asinado por CCOO, UGT e USTG, co Goberno, fomos os únicos que non só seguímonos a mobilizar. Por desgraza acertamos unha vez máis na diagnose.
Hoxe xa ninguén poderá dubidar que esta nova  reconversión, foi un paso máis nas políticas coincidentes, tanto do PP como do PSOE, de primar unhas zonas do Estado sobre de outras. Así, namentres a Baía de Cádiz non perdía ningunha actividade pública, senón que gañaba cota, a Ría de Ferrol tiña que escoller, entre a perda do carácter público ou o abandono de todo o que tivera que ver coa construción naval civil, incluído Off-Shore.
E unha vez máis desembarcan na nosa comarca eses do dobre rostro. Branco aquí e negro en Madrid. Primeiro PSOE e logo PP, coa súa solución para tapar a desfeita, o Plan Ferrol, que recolle entroutros, dous piares básicos: a Construción Naval e o Sector Eólico. Máis o resultado está a vista.
E aquí a proba máis palpable da irresponsabilidade tanto do Goberno Central como da propia Xunta de Galiza. Non fixeron absolutamente nada, durante estes seis anos, máis ben todo o contrario, deixaron interesadamente finar tanto ao Clúster do Naval como ao Eólico. Xa non cola que sigan votando balóns fóra. Que se a culpa  é dos de aquí ou dos de Madrid. E para mostra o último esperpento, o Decreto do Carbón, defendido en Madrid por activa e aquí por pasiva, tanto política como sindicalmente cos mesmos actores, en contra unha vez máis dos intereses da nosa comarca. Mais isto non vai amedentrar nin a CIG nin ao nacionalismo, non imos quedar pasivos diante da situación dramática que se nos aveciña. Todo o contrario, imos tirar do carro na defensa da nosa economía. Coa claridade necesaria, sabendo quen é cada quen e sen rubor. Faremos os chamamentos necesarios a todas e todos, sen exclusión, na defensa do noso dereito, “producir e vivir na nosa terra”.
(*) Manuel Grandal é responsable da sección sindical da CIG en Navantia Ferrol.

 

Seis años de Navantia

Diario de Ferrol-2010-12-17-010-efd58f66
Ayer se cumplieron seis años desde la firma en Madrid del acuerdo que selló la desaparición de Izar y la creación de un nuevo grupo, Navantia, que integró a los astilleros civiles de Fene y Puerto Real y que se orientaría a la construcción militar. Transcurrido este tiempo, y tras una primera época de contrataciones y gran volumen de actividad, el naval vuelve a zozobrar por la crisis y la falta de encargos.
reportaje de M.Mayoral
La decisión de las autoridades comunitarias, el 12 de mayo de 2004, de declarar incompatibles con el mercado las ayudas públicas recibidas por Izar precipitó la enésima reconversión del sector naval. A finales de aquel año, los sindicatos y la SEPI dirimían en la mesa de negociación cómo solventar la quiebra de la compañía minimizando daños.
El 16 de diciembre, las federaciones de industria de CCOO, UGT y USTG firmaron el acuerdo para la creación de una nueva sociedad, Navantia, en la que entraron los astilleros militares junto con los de Fene y Puerto Real, y la liquidación de Izar, en la que siguieron integrados Sestao, Gijón, Manises y Sevilla.
Para Ramiro González, de CCOO, que ocupó el puesto del comité intercentros en los últimos años, el tiempo ha demostrado lo acertado de la decisión de mantener el astillero de Fene en la esfera pública. Solo hay que mirar, señala, lo que ocurrió con las factorías que quedaron fuera de Navantia, todas ellas, sin excepción, en dificultades después de la privatización. Fuera del acuerdo se quedaron los sindicatos Colectivo Autónomo de Trabajadores (CAT), ELA (Solidaridad de Trabajadores Vascos) y la CIG, cuyo representante en aquella negociación, Antonio López Rivera, argumentaba su negativa señalando que “é repartir o traballo de Ferrol con Fene”.

En efecto, a partir de aquel acuerdo dejaron de existir dos astilleros en la ría, para constituir Ferrol y Fene un único centro de trabajo. Los críticos señalan que el de Perlío fue la única factoría, en el amplio mapa de Navantia, que desapareció de un plumazo.
La creación del nuevo grupo requería, además, de objetivos concretos y carga de trabajo. En el acuerdo firmado aquel 16 de diciembre se estableció que Navantia se dedicaría fundamentalmente a la construcción naval militar, reservando como máximo un 20% a la actividad civil, un reparto que habría de mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2014 para cumplir con las condiciones de Bruselas. Además, se firmó el compromiso de construir dos nuevas fragatas en la ría de Ferrol y un buque gemelo al “Patiño” en Puerto Real. En la parte que le toca a la ría, hasta ahora solo se ha cumplido el encargo de la F-105 y los sindicatos siguen demandando la sexta fragata, aunque la crisis actual parece haber enfriado definitivamente las expectativas a corto plazo. Los del sur, por su parte, se llevaron un barco que antes había pertenecido a la cartera de productos de Ferrol y acaban de recibir el encargo de los nuevos Buques de Acción Marítima.

Prejubilaciones > Con la última reconversión, como en las anteriores, llegaron también las prejubilaciones. En total, 4.028 trabajadores de Izar, con 52 años cumplidos antes de aquel 31 de diciembre, se fueron a casa con el 76% del sueldo bruto garantizado. En Fene y Ferrol se acogieron a aquel expediente unos 1.200 operarios, con los que también se fue una buena parte del patrimonio de experiencia de la compañía. Se provocó, de hecho, un déficit en determinadas especialidades o áreas todavía hoy reconocido por la dirección del grupo.

Las dificultades económicas, por otra parte, no se hundieron con Izar. De entre los seis años de vida de la nueva Navantia, solo el ejercicio de 2007 se cerró en números negros. Fueron 200.000 euros de beneficio que en 2008 se transformaron en 55,8 millones de pérdidas pese al récord de contrataciones que había en ese momento. El año más negativo fue el pasado 2009 con 78,2 millones de euros en rojo, que el nuevo presidente de la compañía, Aurelio Martínez, prevé recortar casi a la mitad al cierre del actual ejercicio.
En estas circunstancias, la compañía se enfrenta a una situación de falta de contratos, como consecuencia de la crisis económica mundial, y a la necesidad de conquistar nuevos mercados fuera de España. La dirección del grupo quiere impulsar la actividad civil, entrando en el mercado eólico marino, por ejemplo, aunque el panorama se presenta complicado hasta 2015, el año en el que acabarán las restricciones.
DIARIODEFERROL.COM

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Rieber baraja encargar a Vulcano "dos construcciones más"

EFE El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha señalado hoy que la armadora noruega Rieber baraja encargar al astillero vigués Factorías Vulcano "dos construcciones más en los próximos años", lo que, a su juicio, supone "una magnífica noticia", informó la administración en un comunicado.

Guerra hizo este anuncio tras mantener un encuentro con la dirección de Vulcano y con el consejero delegado de la armadora noruega, firma que ya encargó al astillero el buque sísmico 533 que se construye en Vigo.

El conselleiro ha recalcado el apoyo de la Xunta y el compromiso de Rieber como dos de los ejes que permitirán la "reactivación" de Vulcano.

Ha incidido en que Rieber tiene "plena confianza" en el trabajo del astillero, en su dirección y en los trabajadores.

Así, ha revelado que el armador ha expuesto que "si las cosas van bien" y dado que la firma noruega "confía en la capacidad del astillero", la "calidad" de los barcos que entrega y sus trabajadores, "están hablando de cerrar dos posibles contratos más".

"Hace unos meses estábamos hablando aquí de un aval de 21 millones de euros que costó mucho conseguir. Hoy el armador de ese barco, que decíamos que era clave, está aquí en Vigo, comprometiéndose con el barco, con la ampliación del plazo, porque perdimos un tiempo precioso", ha resaltado el conselleiro.

Según Guerra, la armadora Rieber tiene "una perspectiva de un crecimiento en la demanda de estos barcos sísmicos en el medio plazo".

Además, ha recordado que el departamento que dirige se ha implicado "desde el primer momento" en la búsqueda de una solución para Vulcano, y ha destacado que la Xunta "lideró" las gestiones encaminadas a cerrar operaciones de financiación que hiciesen posible la finalización del buque 533.

En este sentido, ha expuesto que Vulcano entregará este sísmico "en tiempo y plazo" gracias al "compromiso" de la dirección y de los trabajadores como "un primer paso" para la recuperación del astillero del barrio vigués de Teis.

Con un coste de alrededor de 100 millones cada uno, estos buques se entregarían en 2012 y 2013.

martes, 14 de diciembre de 2010

Roiba programa una conferencia sobre Astano

El ingeniero y catedrático de la Universidade de A Coruña José María de Juan-García Aguado pronunciará mañana, día 15, a las 19 horas, en la sede de la Asociación Roiba Senior -calle de la Iglesia 184, primero B- una charla que lleva por título Astano: un astillero en la memoria .

Tras la conferencia sobre la factoría de Perlío se celebrará un coloquio, con participación de los asistentes.

domingo, 5 de diciembre de 2010

Cuatro firmas gallegas planean construir un astillero en Brasil.... porque no se puede en Astano

La semana pasada aparecía esta información en la Voz de Galicia.
¿Y digo yo?,¿Cuantos puestos de trabajo va a generar en Ferrolterra esta noticia?.

Hace años ya se había hablado la pòsibilidad de que estás subcontratas de Navantia pudiesen hacerse con parte de "los activos ociosos de Astano" para emprender algún proyecto empresarial.

Como siempre,"todo fume",y cayó en el olvido,al igual que la empresa de aerogeneradores de empresas energéticas....condenados en Ferrolterra por una maldición bíblica,tendremos que tener el antiguo astillero,criando maleza,cada día con menos operarios entrando a trabajar,pero eso tendrá por lo menos un beneficio: Ya no habrá conflictividad laboral.
Eso que es lo que decía la mediocre Beatriz Sestayo.


Pues que inviertan fuera,y que creen empleo  e industrias en otros países sin duda que a la larga,y tal cual están las escasas oportunidades de negocio en nuestra Galicia, desembocará sin ninguna duda en una progresiva deslocalización de nuestras industrias,tiempo al tiempo...
En Brasil creamos 2000 empleos y aquí con suerte 20 o 30,eso si que es poner oportunidades de colocación para esos futuros 18.000 parados  que suman y siguen....
Cuatro empresas navales de Narón (Indasa, Gabadi, Tecnymo y Electrorayma), agrupadas en torno a la sociedad Galictio, ultiman los trámites para realizar una inversión de unos 300 millones de euros para construir un nuevo astillero en el Estado brasileño de Pernambuco, en donde el Gobierno carioca está realizando una apuesta firme por la recuperación de la industria de construcción y carenado de buques. El proyecto de las firmas de Ferrolterra registró ayer un fuerte impulso al recibir en Narón la visita de Agenor Junqueira Leite, director de Transportes Marítimos de la compañía estatal carioca Transpetro, que se ocupa de la logística de la también petrolera pública Petrobras. Transpetro, con una flota de 50 buques y otros 30 en construcción, garantizará a los dueños del futuro astillero carga de trabajo para varios años.

jueves, 2 de diciembre de 2010

PP y PSOE votan en contra de la moción del BNG en el Senado para modificar el decreto del carbón

Socialistas y populares votaron este jueves en contra de la moción impulsada por el BNG en el Senado con el objetivo de impulsar que el Gobierno central modificase el decreto del carbón y, así, evitar el "negativo impacto" sobre las térmicas gallegas. El resultado de la votación, en el seno de la Comisión de Industria, fue de cuatro votos a favor y 22 en contra.
Para el senador impulsor de la iniciativa, el nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, los votos en contra del PP y del PSOE son una muestra de "incoherencia clamorosa". "Ustedes dicen que el meollo del problema no es el decreto, cuando no es así", reprochó el senador, que rechazó la transacción propuesta por los populares porque, a su juicio, "en ningún momento cuestionaba el decreto y sólo planteaba medidas para aminorar las consecuencias".
Además, reprochó al PP la "tardía reacción" de la Xunta que, acusó, "no presentó alegaciones contra el decreto y que presentó un recurso "después de que lo hicieran las térmicas y la CIG".
Así, pidió a socialistas y populares "cintura política" para apoyar una demanda de Galicia, que tenía como objetivo la "distribución equitativa" entre todas las tecnologías de la reducción en la producción derivada por la cuota reservada a la producción eléctrica del carbón autóctono.
"Les pido coherencia porque la falta de coherencia en sus discursos es clamorosa. No se puede decir una cosa en Galicia y otra distinta en Madrid", ha aseverado el senador del BNG, quien subrayó la "incongruencia" de los senadores elegidos por Galicia que "impiden con sus votos la aprobación de una moción que no va en contra de nadie".
"pone en peligro la actividad en galicia"
En su exposición inicial, Pérez Bouza puso de manifiesto que el decreto del carbón "pone en peligro" la actividad económica y los puestos de trabajo en Galicia. "No cuestionamos la ayuda a un sector, pero sí que se haga a costa de otro territorio, que es Galicia", ha manifestado el dirigente nacionalista.
Así las cosas, señaló que el problema "se reduce al hecho de que hay grandes existencias del carbón español y que el Ejecutivo decide ayudar a unos territorios a costa de perjudicar a las térmicas gallegas". Por ello, insta al Gobierno a "evaluar los daños que la aplicación del decreto va a tener en Galicia" y advierte de que